Steeds vaker worden bestaande gebouwen hergebruikt. De grote leegstand van met name kantoorgebouwen werkt deze ontwikkeling in de hand. Maar er is nog een belangrijke reden: als hergebruik écht goed gebeurt, is de uiteindelijke kwaliteit hoger dan van nieuwbouw en zijn de kosten veelal lager. Daarbij is hergebruik ook bijna altijd duurzamer dan nieuwbouw.

Bij het opnieuw geschikt maken van een bestaand pand vormt dat gebouw zélf de basis. ‘Wat kan er’ moet leidend zijn in plaats van ‘wat willen we’, zoals bij nieuwbouw het geval is. Hergebruik is dan ook een fundamenteel andere opgave dan nieuwbouw. Bijna altijd is de constructie leidend. Die bepaalt niet alleen of, en zo ja, hoeveel gewicht er kan worden toegevoegd, maar ook welke delen kunnen worden verwijderd. Dit ‘lezen’ en (her)berekenen van een bestaande draagstructuur is een vak apart en is uiteindelijk doorslaggevend voor het succes van hergebruik.

Cultuurfabriek Energiehuis

Cultuurfabriek Energiehuis

Welzijnscluster De Spil

Welzijnscluster De Spil

Piekstraat 77

Piekstraat 77

Nationale Politie

Nationale Politie

Revitalisering Winkelcentrum De Barones

Revitalisering Winkelcentrum De Barones

Edith Stein College

Edith Stein College

Schouwburg Kunstmin

Schouwburg Kunstmin

Herbestemming Techniekmuseum

Herbestemming Techniekmuseum

Damrak 70

Damrak 70

Schouwburg Kampanje

Schouwburg Kampanje

De Admiraliteit

De Admiraliteit

Touwfabriek v.d. Lee

Touwfabriek v.d. Lee

Demontabele OV-informatiebalie

Demontabele OV-informatiebalie

Rokin

Rokin

Spinoza Hall

Spinoza Hall

Winkelpanden Hoogstraat 168-172

Winkelpanden Hoogstraat 168-172

Wilt u meer weten over IMd? Neem dan contact met ons op:

T 010 201 23 60
Mail IMd