Constructieve brandveiligheid wordt gedomineerd door technische oplossingen. Die werken op zich prima, maar zijn vaak wél duurder dan nodig. Het kan ook anders, bijvoorbeeld door integrale oplossingen te ontwikkelen. Oftewel alle elementen van een gebouw in hun onderlinge samenhang te bekijken. Zo kunnen bouwkundige voorzieningen in belangrijke mate meewerken aan de brandwerendheid van de constructie.

Tegelijkertijd is het belangrijk om voor de vuurbelasting niet uit te gaan van vaste, standaardtabellen maar van de daadwerkelijke belasting. Ook daarmee is veel winst te behalen. Vaak ook kan de veiligheid dan op een andere manier worden gegarandeerd, bijvoorbeeld door een ander gebruik van een gebouw.

Ook kan ervoor worden gezorgd dat er nooit een brand kan optreden die het draagvermogen van de constructie te boven gaat. IMd ontwikkelt en adviseert deze andersoortige, gelijkwaardige oplossingen én heeft overleg met de brandweer over de goedkeuring ervan.

Grotiusplaats

Grotiusplaats

Lely Campus

Lely Campus

Cultuurfabriek Energiehuis

Cultuurfabriek Energiehuis

Winkelcentrum MIRO

Winkelcentrum MIRO

Wilt u meer weten over IMd? Neem dan contact met ons op:

T 010 201 23 60
Mail IMd