Draagconstructies kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheid van gebouwen. ‘Duurzaam construeren’ verlengt niet alleen de levensduur van gebouwen, maar verlaagt ook de milieulast én verhoogt de economische waarde.

In 2009 publiceerden ir. Remko Wiltjer en ir. Pim Peters in vakblad Cement de inmiddels vijf belangrijkste criteria voor Duurzaam construeren. Download hier het artikel ‘Wat iedereen zou moeten weten over Duurzaam Construeren’. Tien jaar later publiceerde IMd een sequel op dit artikel, 'Duurzaam Construeren - 10 jaar later' (ir. Pim Peters, ir. Remko Wiltjer, ir. Marijn Landman, ing. Bart Silvius).

Vanuit de huidige ontwikkeling op het gebied van duurzaam construeren heeft IMd een belangrijke bijdrage geleverd aan de MPG-berekening, welke vanaf januari 2013 onderdeel is van de bouwaanvraag. Naast duurzaam construeren in projecten wordt IMd ook vaak geconsulteerd voor initiatieven, zoals bijvoorbeeld het Betonakkoord (uitvoeringsteam Circulair Ontwerpen), de Milieucommissie Bouw en GWW (regelgeving omtrent MPG-berekening voor gebouwen en GWW) en Hoog op de Ladder (onderzoek naar circulair gebruik staal).

Al in de VO-fase kunnen constructies worden getoetst op hun milieulast door gebruik te maken van de MPG-berekening. Naast het gebruik van deze berekening en de vijf criteria voor duurzaam construeren worden er de ontwerpfase afwegingen gemaakt welke leiden tot een toekomstbestendig gebouw. Design For Reuse kan namelijk leiden tot het verlengen van de functionele levensduur van het gebouw. Deze verlenging heeft een grote impact op het verbeteringen van de milieuprestaties van een gebouw.

Duurzaamheidsmaatregelen staan bij IMd voorop. Dat dit voor IMd niet alleen voor de constructie maar óók in de bedrijfsvoering geldt, komt tot uiting in ons milieubeleid dat door middel van preventie van haar eigen milieuvervuiling een verbintenis toont tot het beschermen van het milieu. Het milieubeleid van IMd heeft geleid tot het behalen van het ISO 14001 : 2015 milieucertificaat.

IMd is betrokken bij het in 2017 gelanceerde Madaster; het ‘kadaster’ voor materialen, Vanuit het Madaster kan van elk vastgoedobject een digitaal materialenpaspoort gegenereerd worden. De Madaster Foundation behartigt het algemeen belang en werkt nauw samen met partijen en vertegenwoordigers uit meerdere sectoren. IMd is één van de Kennedy’s en adviseert de Board of Directors over de gewenste ontwikkeling van Madaster. Eén van deze ontwikkelingen is het constructiepaspoort waarin de constructieve gegevens van elementen in gebouwen worden vastgelegd. Hierdoor blijven naast de waarde van de aanwezige grondstoffen in het gebouw ook de constructieve gegevens behouden en wordt de kans op hergebruik van de constructie als ‘Donorskelet’ vergroot. Lees de blog van Pim Peters over het constructiepaspoort op: www.madaster.com.

School aan de Avignonlaan

School aan de Avignonlaan

Winkelpanden Hoogstraat 168-172

Winkelpanden Hoogstraat 168-172

Matrix I

Matrix I

MFA De Boezem

MFA De Boezem

Biopartner 5

Biopartner 5

Het Dorp

Het Dorp

Leuvehavenpaviljoen

Leuvehavenpaviljoen

't Eemgoed

't Eemgoed

Kloosterboer Cool Port

Kloosterboer Cool Port

Paviljoen Buitenplaats Brienenoord

Paviljoen Buitenplaats Brienenoord

Bouwdeel D(emontabel)

Bouwdeel D(emontabel)

Innovatiepaviljoen

Innovatiepaviljoen

Winkelpanden Hoogstraat 168-172

Winkelpanden Hoogstraat 168-172

Het Hof van Cartesius

Het Hof van Cartesius

Tijdelijke Rechtbank

Tijdelijke Rechtbank

Revitalisering De Barones

Revitalisering De Barones

Demontabele OV-informatiebalie

Demontabele OV-informatiebalie

Spinoza Hall

Spinoza Hall

Energieneutraal Regiokantoor Enexis

Energieneutraal Regiokantoor Enexis

StayOkay en Natuurpodium

StayOkay en Natuurpodium

Lely Campus

Lely Campus

Nature's Pride

Nature's Pride

DIFFER

DIFFER

Kaskantoor

Kaskantoor

Bussumse Watertoren

Bussumse Watertoren

Wilt u meer weten over IMd? Neem dan contact met ons op:

T 010 201 23 60
Mail IMd