woensdag 8 maart 2017

Deze blog is deze maand ook gepubliceerd op www.duurzaamgebouwd.nl.

De verkiezingen staan voor de deur. Alle goede voornemens van politieke partijen voor een beter milieu moeten omarmd worden. Maar welke partij heeft de moed om verder te gaan dan meer schone energie en minder CO2-uitstoot in zijn partijprogramma?

De verkiezingsprogramma’s van de partijen staan uiteraard weer boordevol goede voornemens. Het lijkt de jaarwisseling wel. De een heeft het nog beter met ons voor dan de ander. Met een beetje mazzel vind je in zo’n programma plannen voor meer schone energie en minder CO2-uitstoot. Met het sluiten van het Klimaatakkoord van Parijs staat dat laatste hoog op de agenda. En dankzij het Energieakkoord, waarin is afgesproken dat ons land in 2023 16% hernieuwbare energie heeft, gaat het ook voortdurend over minder fossiele energie en méér zonne-energie, geothermie, biomassa, windenergie en warmtekoudeopslag.

Veel minder aandacht is er voor een onderwerp wat minstens zo belangrijk is, misschien wel belangrijker: het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen. Er is sinds vorig jaar dan wel het Rijksbreed programma Nederland Circulair in 2050, maar een echt hot topic is het nog niet. De bouwsector mikt vooral op energiebesparing: Nul op de meter, Bijna Energie Neutraal Gebouw en Zeer Energiezuinige Nieuwbouw bijvoorbeeld. Allemaal gericht op het terugdringen van het energieverbruik. Maar daarvoor moet er wel eerst flink worden verspijkerd, en dus ook veel bouw- en isolatiemateriaal worden gebruikt.

Die enorme aanslag op de voorraad primaire grondstoffen als we weer lekker aan het isoleren en verbouwen slaan is meteen de grote keerzijde. Weliswaar wordt volgend jaar met de invoering van een grenswaarde voor de milieuprestatieberekening (MPG) een begin gemaakt met de bewustwording van écht milieubewust bouwen, maar bewustwording is nog geen vermindering. Om daadwerkelijk minder grondstoffen te gebruiken, moet het onderwerp nog veel hoger op de agenda komen.

We moeten meer secundaire primaire grondstoffen gaan gebruiken, oftewel stoffen die we nu nog afval noemen. We moeten de circulaire economie serieus gaan aanzwengelen. Technisch is er al veel mogelijk. Wat nu nodig is, is de overtuiging dat het ook echt móét. Daar kan de politiek een flinke hand bij helpen. Niemand wilde in de Prius rijden totdat er belastingvoordeel kwam. Plots waren ze niet meer aan te slepen en sprong de hele auto-industrie op de elektrische auto.

Tijdens de crisis zijn we al buitengewoon handig geworden in hergebruik en transformeren van bestaande gebouwen. Dat blijkt vaak een veel mooier, beter en soms zelfs goedkoper eindresultaat op te leveren. Hergebruik is gewoon goede business. Is een gebouw niet te transformeren of staat het op de verkeerde plek, dan is de volgende stap om ’m te demonteren en de onderdelen te gebruiken in nieuwbouwprojecten. Ook constructieve onderdelen zijn heel goed opnieuw in te zetten, weten wij inmiddels uit ervaring. Steeds vaker gebruiken we onderdelen van een ‘donorskelet’, zoals wij het noemen, in nieuwbouw. Behalve op primaire grondstoffen besparen we zo ook een enorme sloot aan energie.

Alle goede voornemens van politieke partijen voor een beter milieu moeten omarmd worden, daarover geen misverstand. Maar mijn stem gaat uiteindelijk naar de partij die zijn nek durft uit te steken; die verder gaat dan alleen CO2-reductie, energiebesparing en een pleidooi voor meer duurzame energie. Mijn stem gaat naar de partij die vól inzet op circulair bouwen.

ir. Pim Peters, IMd Raadgevende Ingenieurs

maart 2017

Woontorens op Grotiusplaats: beeldbepalend en gevarieerd

De Grotiusplaats – een al 25 jaar braakliggend stuk binnenstad – krijgt eindelijk een invulling. Wethouders Joris Wijsmuller en Boudewijn Revis hebben de handen ineen geslagen met ontwikkelaar Provast om een aantrekkelijk nieuw en divers woonmilieu mogelijk te maken aan de stadsentree. IMd is verantwoordelijk voor de hoofddraagconstructie van het project.


Ook Tijdelijke Rechtbank Amsterdam in tv-programma Bouwen aan de Toekomst

Bekijk hier de beelden terug van het tv-programma Bouwen aan de Toekomst. Begin maart besteedde het nieuwe SBS6 programma aandacht aan de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.


Blog: “Gebruik minder primaire grondstoffen”

De verkiezingen staan voor de deur. Alle goede voornemens van politieke partijen voor een beter milieu moeten omarmd worden. Maar welke partij heeft de moed om verder te gaan dan meer schone energie en minder CO2-uitstoot in zijn partijprogramma?


Complexe vijzeloperatie Weena 750 succesvol afgerond

Het voormalige kantoorgebouw aan het Weena 750 in Rotterdam wordt momenteel getransformeerd. Het absolute hoogtepunt van dit proces vond afgelopen dinsdag plaats tijdens het opvijzelen van het 50 meter hoge gebouw. Dit was nodig om de 500.000 kg belasting uit 16 bouwlagen van twee bestaande kolommen op één nieuwe kolom over te dragen. In slechts een halve dag werk is deze complexe operatie met groot succes verlopen.


Paul Korthagen toegetreden tot de directie van IMd Raadgevende Ingenieurs

Op 1 januari jongstleden is ir. Paul Korthagen (1977) toegetreden tot de directie van IMd Raadgevende Ingenieurs. Ook is hij vanaf die datum aandeelhouder geworden. IMd heeft daarmee nu vier directeur-eigenaren.


Primeur voor plukkruidentuin bij IMd

Half maart zal er bij IMd op de Piekstraat de eerste plukkruidentuin op locatie worden gerealiseerd. De tuin komt tot stand in co-productie met Stichting Rotterdamse Munt, waar wij trotse founding partner van zijn. Het initiatief van IMd om stadslandbouw te combineren met kantoorruimte, biedt voordelen als verbetering van het klimaat en het vergroenen van de kantooromgeving.


Optimale integratie van constructief en architectonisch ontwerp bij Holocaust Monument of Names Amsterdam

Momenteel werkt IMd aan het Holocaust Monument of Names in Amsterdam, het eerste gedenkteken met al de namen van de overleden Joden, Roma en Sinti die in de oorlog zijn vermoord. IMd is trots en verheugd hieraan mee te mogen werken. Bijzonder aan dit project is de werkwijze tussen constructeur en architect; een directe integratie van het ontwerp middels het 3D-softwareprogramma Rhinoceros.


Blog: "Goed, beter, best"

Lees hier de nieuwe blog van Paul Korthagen.


Beelden tv-programma Bouwen aan de Toekomst

Bekijk hier de beelden terug van het tv-programma Bouwen aan de Toekomst. Eind februari besteedde het nieuwe SBS6 programma aandacht aan Piekstraat 77 en aan het donorskelet aan de Hoogstraat in Rotterdam. In de tv-uitzending kwamen Pim Peters en Rob Stark aan het woord.