woensdag 17 januari 2018

Vandaag is online het verslag “Aanvullende kennis over circulaire bouw en demontage is wenselijk” verschenen. Het artikel gaat over het onderzoek naar hergebruik van het betonskelet van het voormalig KPN-gebouw in Utrecht ten behoeve van het project het Hof van Cartesius.

Woningcorporatie SSH verwierf in 2008 het KPN-gebouw aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan in Utrecht. Nadat de transformatie van het KPN-gebouw tot studentenwoningen niet haalbaar bleek, is op initiatief van IMd onderzocht of het betonnen casco was toe te passen met het in 2012 ontwikkelde principe van het ‘donorskelet’. IMd bracht zo de verbinding tot stand tussen SSH en de initiatiefnemers van het Hof van Cartesius voor het realiseren van een circulaire proeftuin. Het Hof van Cartesius is een nieuwe, groene ontmoetings- en werkplek die voor 90% met “bouwafval” is gerealiseerd. Om te voorkomen dat het betonen casco als bouwafval zou eindigen, is onderzocht om uit het bestaande gebouw constructieve elementen te zagen en ze een nieuw tweede leven te geven.

Bij de eerste fase is de inzet van een betonnen donorskelet niet tot stand gekomen. In het verslag wordt ingegaan op de kansen en de bijkomende valkuilen en de risico’s die gedurende het onderzoek naar voren zijn gekomen. Een mooi leerdocument dat het inzetten van betonnen gebouwen als donorskelet in de toekomst beter mogelijk maakt. In Rotterdam is het eerste donorskelet echter al een feit. Stalen donor-onderdelen zijn gebruikt bij de transformatie van winkelpanden aan de Hoogstraat in Rotterdam. De inzet van een grootschalige tweedehandsconstructie bij commerciële nieuwbouw is een unicum in Europa.

Lees het volledige verslag via publicaties of via de afbeeldingen. Het verslag is samengesteld in opdracht van de Economic Board Utrecht en mede mogelijk gemaakt door Alliantie Cirkelregio Utrecht en is gepubliceerd tijdens de Week van de Circulaire Economie 2018 (15 tot en met 19 januari). In deze reeks verschijnt binnenkort ook een artikel over het Hof van Cartesius.

maart 2017

Woontorens op Grotiusplaats: beeldbepalend en gevarieerd

De Grotiusplaats – een al 25 jaar braakliggend stuk binnenstad – krijgt eindelijk een invulling. Wethouders Joris Wijsmuller en Boudewijn Revis hebben de handen ineen geslagen met ontwikkelaar Provast om een aantrekkelijk nieuw en divers woonmilieu mogelijk te maken aan de stadsentree. IMd is verantwoordelijk voor de hoofddraagconstructie van het project.


Ook Tijdelijke Rechtbank Amsterdam in tv-programma Bouwen aan de Toekomst

Bekijk hier de beelden terug van het tv-programma Bouwen aan de Toekomst. Begin maart besteedde het nieuwe SBS6 programma aandacht aan de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.


Blog: “Gebruik minder primaire grondstoffen”

De verkiezingen staan voor de deur. Alle goede voornemens van politieke partijen voor een beter milieu moeten omarmd worden. Maar welke partij heeft de moed om verder te gaan dan meer schone energie en minder CO2-uitstoot in zijn partijprogramma?


Complexe vijzeloperatie Weena 750 succesvol afgerond

Het voormalige kantoorgebouw aan het Weena 750 in Rotterdam wordt momenteel getransformeerd. Het absolute hoogtepunt van dit proces vond afgelopen dinsdag plaats tijdens het opvijzelen van het 50 meter hoge gebouw. Dit was nodig om de 500.000 kg belasting uit 16 bouwlagen van twee bestaande kolommen op één nieuwe kolom over te dragen. In slechts een halve dag werk is deze complexe operatie met groot succes verlopen.


Paul Korthagen toegetreden tot de directie van IMd Raadgevende Ingenieurs

Op 1 januari jongstleden is ir. Paul Korthagen (1977) toegetreden tot de directie van IMd Raadgevende Ingenieurs. Ook is hij vanaf die datum aandeelhouder geworden. IMd heeft daarmee nu vier directeur-eigenaren.


Primeur voor plukkruidentuin bij IMd

Half maart zal er bij IMd op de Piekstraat de eerste plukkruidentuin op locatie worden gerealiseerd. De tuin komt tot stand in co-productie met Stichting Rotterdamse Munt, waar wij trotse founding partner van zijn. Het initiatief van IMd om stadslandbouw te combineren met kantoorruimte, biedt voordelen als verbetering van het klimaat en het vergroenen van de kantooromgeving.


Optimale integratie van constructief en architectonisch ontwerp bij Holocaust Monument of Names Amsterdam

Momenteel werkt IMd aan het Holocaust Monument of Names in Amsterdam, het eerste gedenkteken met al de namen van de overleden Joden, Roma en Sinti die in de oorlog zijn vermoord. IMd is trots en verheugd hieraan mee te mogen werken. Bijzonder aan dit project is de werkwijze tussen constructeur en architect; een directe integratie van het ontwerp middels het 3D-softwareprogramma Rhinoceros.


Blog: "Goed, beter, best"

Lees hier de nieuwe blog van Paul Korthagen.


Beelden tv-programma Bouwen aan de Toekomst

Bekijk hier de beelden terug van het tv-programma Bouwen aan de Toekomst. Eind februari besteedde het nieuwe SBS6 programma aandacht aan Piekstraat 77 en aan het donorskelet aan de Hoogstraat in Rotterdam. In de tv-uitzending kwamen Pim Peters en Rob Stark aan het woord.