woensdag 2 december 2015

Afgelopen week is de ontwikkelovereenkomst voor Het Platform getekend; een slimme, duurzame MicroCity boven op de nieuwe terminal van de Uithoflijn in Utrecht. Opdrachtgever is ABC Planontwikkeling. Architect is VenhoevenCS architecture+urbanis. Het gebouw (18.500 m2 bvo) wordt ontworpen op basis van de hoogste BREEAM-duurzaamheidprincipes.

Het concept van Het Platform gaat uit van een MicroCity: een gebied met een gemengde samenstelling van wonen, werken en voorzieningen binnen loopafstand. Daarbij wordt gestreefd naar een circulaire economie en een zo duurzaam mogelijk lokaal metabolisme. Het gebouw, gelegen boven op de nieuwe bus-tramterminal, markeert de oostzijde van Utrecht Centraal.

Door het geïntegreerd bouwen van het gebouw en het onderliggende bus-tramstation, dat onder andere de begin- en eindhalte van de toekomstige Uithoflijn zal zijn, wordt de helft minder staal en beton gebruikt. Zo is het duurzamer en makkelijker te bouwen. Bovendien zorgt dat voor minder bouwoverlast. Ook wordt de ruimtelijke kwaliteit op de perrons vergroot, doordat er minder en dunnere kolommen komen.

Het voorlopig ontwerp is begin 2016 klaar. Het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer het bestemmingplan wordt vastgesteld, kunnen de werkzaamheden aan Het Platform en het onderliggende bus-tramstation eind volgend jaar starten. In 2018 moeten het gebouw en het station klaar zijn.

Betrokken partijen:
Ontwikkelaar/financier - ABC Planontwikkeling en Westplan Investors NV
Ontwerp - VenhoevenCS architecture+urbanism
Projectmanagement - ABC Nova
Adviseurs - IMd Raadgevende Ingenieurs
Bouwer tafelconstructie - BAM Bouw en Techniek
Gronduitgifte locatie - Gemeente Utrecht (Stationsgebied Utrecht)
Opdrachtgever bus-tramstation - Provincie Utrecht (Projectorganisatie Uithoflijn)
Bouwer bus-tramstation - Combinatie BAM Uithoflijn

januari 2015

dpcp realiseert tijdelijke rechtbank Amsterdam

Het consortium dpcp onder leiding van du Prie bouw & ontwikkeling uit Leiden en ontwikkelaar cepezedprojects uit Delft heeft de Design, Build, Maintain & Remove (DBMR)-opdracht voor de nieuwbouw van de tijdelijke rechtbank in Amsterdam gewonnen. cepezed en cepezedinterieur zijn als architect en interieurarchitect betrokken. Du Prie bouw & Ontwikkeling neemt de bouw voor zijn rekening.


“Toetsing veiligheid moet altijd bij overheid blijven”

Als het aan minister Blok ligt, gaat de toetsing van bouwplannen in Nederland ingrijpend op de schop. Private partijen zouden de taak van het publieke bouw- en woningtoezicht moeten overnemen, óók wat betreft constructieve veiligheid. Niet doen, schrijven Paul Korthagen en Remko Wiltjer van IMd vandaag in een artikel in Cobouw. Veiligheid is van algemeen belang en dús een publieke taak.


Blog: “Duurzaamheid - niet praten maar poetsen”

Ir. Pim Peters heeft dit jaar één goed voornemen: geen goede voornemens, zeker niet op het gebied van duurzaamheid. Actie, daar gaat het om, niet volgende maand, of morgen, of straks, maar nú.


Eerste lustrum IMd Academy

In 2010 is IMd begonnen met een eigen, interne opleiding van jonge constructeurs. Beroeps- en universitaire opleidingen sluiten namelijk niet goed aan bij de dagelijkse werkzaamheden van de constructeur. Dit jaar viert de IMd Academy het eerste lustrum.


IMd in 2015: van woontorens tot kantoortransformaties, van dierenasiel tot filmarchief en gevangenis

Het nieuwe jaar is voor IMd goed begonnen: op de valreep van het oude hebben we opnieuw een aantal leuke, spannende, uitdagende projecten in portefeuille gekregen. Samen met de al lopende werken belooft 2015 in alle opzichten nú al een mooi jaar te worden.


Bestaande parkeergarage draagt 50 meter hoge bouwkranen

Het is een van de grootste transformaties van Nederland: de ombouw van het voormalige kantoorgebouw De Admiraliteit (40.000 m2) in Rotterdam tot bijna 600 appartementen en woonstudio’s. IMd Raadgevende Ingenieurs ontwikkelde een tijdelijke constructie die ervoor zorgt dat twee 50 meter hoge bouwkranen op de bestaande parkeergarage kunnen staan – zonder extra funderingspalen. Onlangs is de uitvoering begonnen.