dinsdag 5 februari 2019

Vandaag vindt het IABSE NL Connect Seminar genaamd “Highrise Structures” plaats, gefaciliteerd door Bouwen met Staal. Collega Rob Treels heeft daarbij een uiteenzetting gegeven van winddynamica bij slanke torens. Binnen de Nederlandse bouwmarkt is nog niet veel kennis over dit aspect bij hoogbouw. Hoog tijd om hier meer onderzoek naar te doen omdat de huidige markt vraagt om slanke torens. Het is een van de manieren om verdichting binnen stedelijke omgevingen mogelijk te maken.

Bij hoogbouw spreken we vaak van gebouwen met een slankheid van 1:5 maar zodra het, zoals bij de Baan Toren in Rotterdam naar een slankheid van 1:7,5 gaat, speelt winddynamica een belangrijke rol. Naast de vervormingen van de toren moet ook de nodige aandacht aan het comfort besteed worden. Hiermee wordt bedoeld dat trillingen niet mogen leiden tot het ontstaan van ‘zeeziekte’. Belangrijk onderdeel hiervan is de invloed van de demping door de hoofddraagconstructie. TNO heeft hier samen met Stichting Hoogbouw een onderzoek naar afgerond en een vervolg hiervan wordt momenteel voorbereid. Inzicht in demping bij hoogbouw is van belang om beter de invloed van versnellingen van hoogbouw te kunnen voorspellen.

IMd heeft voor de Baan Toren verschillende rekenmodellen voor dynamica bij slanke hoogbouw geïnventariseerd. De eerste resultaten hebben laten zien dat er (grote) verschillen optreden in de uitkomsten van de rekenmethodieken. De rekenmethodieken die onderzocht zijn betreffen naast de normen NEN 6702 en de NEN-EN 1991-1-4, een eerder verschenen artikel in Cement 1992-12, een Italiaans rapport CNR-DT 207-2008 en de online rekentool DEDM-HR. Wat hierbij opvalt is dat de Eurocode voor slanke hoogbouw niet volledig toereikend is. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de resonantie loodrecht op de windrichting (ook wel Vortex genoemd).

In het seminar is Rob Treels ingegaan op de verschillende rekenmethodieken en de berekeningen die beschikbaar zijn. Voornaamste aanbeveling is om meer onderzoek te doen en meetgegevens te vergaren om de rekenmethodieken te kunnen valideren.

juni 2018

Feestelijke boeklancering ‘De kunst van het construeren’

Gisteren, op 28 juni, is bij IMd Raadgevende Ingenieurs ‘De kunst van het construeren’ gelanceerd. In dit boek laten Remko Wiltjer, Pim Peters, Rob Stark en Paul Korthagen – alle vier directeur-eigenaar van IMd – weten dat construeren veel meer is dan alleen een ambacht. De basis leert de constructeur tijdens de studie, de ‘kunst’ in de praktijk. De feestelijke boeklancering vond plaats op het kantoor van IMd in Rotterdam.


Ontwerp publieksingang tijdelijke Tweede Kamer gereed

Voor de tijdelijke locatie van de Tweede Kamer komt een publieksingang om de grote aantallen bezoekers goed en veilig te kunnen ontvangen. Deze entree wordt gemaakt aan de stationszijde van het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag, waar de Tweede Kamer vanwege de renovatie van het Binnenhof vanaf medio 2020 tijdelijk gehuisvest wordt. Kamerleden en medewerkers gebruiken de bestaande hoofdingang aan de Bezuidenhoutseweg.


Cadenza wint Gemma Smid Architectuurprijs 2018

Het project Cadenza wint de Gemma Smid Architectuurprijs Zoetermeer 2018. ‘Op deze voorheen doodse plek is een levendig stuk stad ontstaan. Het betreft een groot project, maar de eenheid in het gevelbeeld met een rustige uitstraling is sterk’, volgens de vakjury.


Amstel Tower op feestelijke wijze geopend

Donderdag 21 juni is de Amstel Tower in Amsterdam feestelijk geopend. Genodigden en buurtbewoners kregen de kans om op 100 meter hoogte van het fantastische uitzicht over Amsterdam te genieten. De prestigieuze woon- en hoteltoren van vastgoedontwikkelaar Provast ligt pal naast het Amstelstation en omvat 21.500 m².