dinsdag 16 februari 2016

Onderzoek bij bestaande gebouwen áltijd de mogelijkheden van optoppen. Dat is de belangrijkste aanbeveling van ir. MariaPapageorgiou. Voor haar masterstudie Building Engineering aan de TU Delft (faculteit Civil Engineering) onderzocht ze de mogelijkheden van optoppen. “Onder de beslissing sloop, transformatie en uitbreiding ligt nu zelden een goede analyse en rationale, feitelijke afweging. Terwijl de potentiële milieuwinst enorm is.”

Voor haar masterstudie analyseerde Papageorgiou, afstudeerder bij IMd, voor een nog te realiseren transformatieproject gedetailleerd de optimale verticale uitbreiding. Wat zijn technisch, financieel en milieutechnisch de consequenties van twee extra lagen, vier, zes of zelfs acht? Dat project was de transformatie van Astoria in Den Haag, een oud-kantoorgebouw van zes lagen.

Papageorgiou’s belangrijkste conclusie: meer vierkante meters compenseert in veel gevallen in ruime mate de investering nodig voor de transformatie. En die transformatie en uitbreiding levert een besparing op de milieubelasting van zo’n 70 procent, in vergelijking met sloop en nieuwbouw van hetzelfde volume. Het omslagpunt – wanneer uitbreiding loont, of nieuwbouw toch beter is – is onder meer afhankelijk van de restcapaciteit van de bestaande constructie.

Een andere bepalende factor is de gemeentelijke regelgeving. Papageorgiou: “Een maximale goothoogte in het bestemmingsplan of een te strenge parkeernorm kan succesvol hergebruik flink frustreren. Terwijl als een gemeente daarin enige souplesse toont, de winst enorm is. Gebouwen kunnen commercieel aantrekkelijk worden getransformeerd en uitgebreid en zo een waardevolle aanvulling voor de stad zijn.”

Niet voor niets roept de kersverse ingenieur eigenaren en gemeenten op om altijd de mogelijkheden van optoppen te onderzoeken: “Nu wordt vaak op gevoel gekozen. In dat geval wordt niet systematisch gekeken wat optimaal is. Soms kunnen met nauwelijks noemenswaardige ingrepen meerdere verdiepingen worden toegevoegd. Een andere keer zijn de financiële kosten te hoog. Onderzoek dat eerst en neem pas daarná een beslissing.”

Ir. Pim Peters van IMd, een van Papageorgiou’s mentoren vult aan: “Ook wij zien in de praktijk onvoldoende onderbouwing bij dit soort investeringsbeslissingen. Maar de kosten van zo’n onderzoek zijn peanuts vergeleken met de uiteindelijke investering. Ik denk dat gemeenten hierin een actievere rol zouden kunnen spelen. Zij zouden zelfs op eigen initiatief studies voor bepalende panden in het stadscentrum kunnen laten uitvoeren.”

januari 2015

dpcp realiseert tijdelijke rechtbank Amsterdam

Het consortium dpcp onder leiding van du Prie bouw & ontwikkeling uit Leiden en ontwikkelaar cepezedprojects uit Delft heeft de Design, Build, Maintain & Remove (DBMR)-opdracht voor de nieuwbouw van de tijdelijke rechtbank in Amsterdam gewonnen. cepezed en cepezedinterieur zijn als architect en interieurarchitect betrokken. Du Prie bouw & Ontwikkeling neemt de bouw voor zijn rekening.


“Toetsing veiligheid moet altijd bij overheid blijven”

Als het aan minister Blok ligt, gaat de toetsing van bouwplannen in Nederland ingrijpend op de schop. Private partijen zouden de taak van het publieke bouw- en woningtoezicht moeten overnemen, óók wat betreft constructieve veiligheid. Niet doen, schrijven Paul Korthagen en Remko Wiltjer van IMd vandaag in een artikel in Cobouw. Veiligheid is van algemeen belang en dús een publieke taak.


Blog: “Duurzaamheid - niet praten maar poetsen”

Ir. Pim Peters heeft dit jaar één goed voornemen: geen goede voornemens, zeker niet op het gebied van duurzaamheid. Actie, daar gaat het om, niet volgende maand, of morgen, of straks, maar nú.


Eerste lustrum IMd Academy

In 2010 is IMd begonnen met een eigen, interne opleiding van jonge constructeurs. Beroeps- en universitaire opleidingen sluiten namelijk niet goed aan bij de dagelijkse werkzaamheden van de constructeur. Dit jaar viert de IMd Academy het eerste lustrum.


IMd in 2015: van woontorens tot kantoortransformaties, van dierenasiel tot filmarchief en gevangenis

Het nieuwe jaar is voor IMd goed begonnen: op de valreep van het oude hebben we opnieuw een aantal leuke, spannende, uitdagende projecten in portefeuille gekregen. Samen met de al lopende werken belooft 2015 in alle opzichten nú al een mooi jaar te worden.


Bestaande parkeergarage draagt 50 meter hoge bouwkranen

Het is een van de grootste transformaties van Nederland: de ombouw van het voormalige kantoorgebouw De Admiraliteit (40.000 m2) in Rotterdam tot bijna 600 appartementen en woonstudio’s. IMd Raadgevende Ingenieurs ontwikkelde een tijdelijke constructie die ervoor zorgt dat twee 50 meter hoge bouwkranen op de bestaande parkeergarage kunnen staan – zonder extra funderingspalen. Onlangs is de uitvoering begonnen.