Het plan omvat de verbouw van een voormalige elektriciteitscentrale, het Energiehuis, tot een ‘cultuurfabriek’. In het Energiehuis zijn onder meer theaterzalen, concertzalen, popzalen, oefenstudio’s, een grand café en verhuurbare ruimten voor bijpassende initiatieven.

Het bestaande gebouw is een aaneenschakeling van 6 voormalige machinehallen en ketelhuizen. De belangrijkste ingrepen bestaan uit het slopen van bestaande vloeren en het aanbrengen van nieuwe vloeren. Tevens is het complex over de volle lengte doorsneden door een verkeersstraat welke is afgedekt met een glazendak.

In het constructief ontwerp stond de combinatie tussen bestaand en nieuw centraal. Er is onderzocht welke delen van de oude constructie kon worden gehandhaafd en welke beter vervangen kon worden.

Er is overwogen of hergebruik ook economisch is. Hierbij is ook gekeken naar de duurzaamheid. Soms bleek het verstandiger om delen te slopen en opnieuw te bouwen, dan te proberen met veel materieel verbruik de bestaande delen te handhaven.

  • Plaats
  • Dordrecht
  • Architect
  • TenBrasWestinga architectuur
  • Opdrachtgever
  • Gemeente Dordrecht
  • Opleveringsdatum
  • september 2012
  • Omvang
  • ca. 14.400 m2