De circa 50 jaar oude Poldertoren is kenmerkend voor Emmeloord. Met het vervallen van de functie als watertoren is een herontwikkeling tot restaurant en kantoren mogelijk geworden.

In de drie waterreservoirs zijn grote sparingen aangebracht om daglicht naar binnen te brengen met behoud van de draagkracht en stabiliteitsfunctie. Tevens zijn een groot aantal extra verdiepingen gecreëerd door het aanbrengen van entresolvloeren tussen de bestaande verdiepingen van hoog.

  • Plaats
  • Emmeloord
  • Architect
  • Architectuurcentrale Thijs Asselbergs
  • Opdrachtgever
  • Provast
  • Opleveringsdatum
  • februari 2009