Het plan omvat de nieuwbouw van hotelappartementen bestaande uit negen beuken met drie niveaus aan de Bickersgracht te Amsterdam. Het gebouw is vanaf straatniveau ongeveer 7,2 meter hoog.

De bestaande kademuur, een L-muur gefundeerd op houten schoorpalen, is zowel een fysieke belemmering bij de uitvoering als een belangrijk uitgangspunt voor het constructieve ontwerp van de nieuwbouw. Het gebouw is zo ontworpen dat, behoudens het lokaal verlagen van de kademuur vanwege functionele eisen, er geen constructieve aanpassingen aan de kademuur noodzakelijk zijn.

Boven het verlaagde kadeniveau wordt een gaanderij aangebracht, welke toegang geeft tot de hotelappartementen. Deze stalen constructie draagt zijn belasting deels af op de bestaande kademuurconstructie.

  • Plaats
  • Amsterdam
  • Architect
  • Tijmen Ploeg Architecten
  • Opdrachtgever
  • NL Development
  • Opleveringsdatum
  • december 2014
  • Omvang
  • 27 hotelappartementen; 156 bedden