In de wijk Vreewijk worden 1300 woningen (in 3 fases) aan de Valkeniersbuurt verbeterd, zodat de woningen weer voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De levensduur wordt met 25 jaar verlengd. Een belangrijk onderdeel van de benodigde onderzoeken van de woningen is het bepalen van de scheefstand en advies op basis hiervan. De woningen zijn allen op staal gefundeerd en vertonen zettingen. Een aandachtspunt hierbij is ook de ontwateringsdiepte, de hoogte tussen de grondwaterstand en de hoogte van de dorpel van de voordeur. IMd verzorgt in samenwerking met Pelser Hartman de inmeting en advies voor dit project.

Door middel van 3D-scans worden alle voorgevels van de woningen in beeld gebracht en per woningblok aan elkaar gekoppeld. Op basis van deze scans wordt de lintvoegmetingen en loodmetingen van de gevels met behulp van Revit uitgewerkt. In combinatie met resultaten uit andere onderzoeken wordt advies gegeven met betrekking tot de staat van de fundering.

  • Plaats
  • Rotterdam
  • Architect
  • Hebly Theunissen Architecten
  • Opdrachtgever
  • Havensteder / Dura Vermeer Heyma
  • Opleveringsdatum
  • 2018-2020
  • Omvang
  • 1300 woningen