Voor verschillende bestaande gebouwen heeft IMd het ontwerp gemaakt voor een funderingsherstel. Vaak betreft dit woningen waarvan de paalfundering dusdanig versleten is dat de bebouwing aan het verzakken is.

Doorgaans zijn er nieuwe paalfunderingen gemaakt, waarna de krachten uit de bovenbouw moeten worden afgedragen naar deze nieuwe fundering. Hiervoor zijn projectspecifieke overgangsconstructies ontworpen. Doordat elke overgangsconstructie specifiek op het project is aangepast is het mogelijk deze constructie te gebruiken als bijvoorbeeld begane grondvloer. Ook aspecten als vloerverwarming of de architectonische uitvoering, bijvoorbeeld in gekleurd beton, kunnen hierdoor op het project aangepast worden.

Doordat de bestaande krachtsafdracht van de gebouwen veranderd wordt, is het goed mogelijk om samen met het funderingsherstel aanpassingen aan de woningen te doen. Zo kunnen er wanden worden doorgebroken of uitbreidingen worden gerealiseerd.

Vaak blijven bovenliggende verdiepingen tijdens de uitvoering in gebruik.

  • Plaats
  • nvt
  • Architect
  • nvt