Het plan bestaat uit de herontwikkeling van vier voormalige kantoorgebouwen tot appartementen. In de nieuwe situatie zullen de kantoorgebouwen met drie lagen worden opgetopt.

Alle appartementen zijn voorzien van royale buitenruimtes met uitzicht op de Amsterdamse skyline. De bestaande volumes krijgen industrieel ogende balkons, de nieuwe bouwlagen hebben dakterrassen.

Tussen de bestaande kantoorgebouwen worden nieuwe betonnen wanden aangebracht die tevens voor een groot deel de stabiliteit van de gebouwen verzorgd. De constructie van de optopping is bedacht in een staalconstructie (kolommen-liggerstructuur) met als woningscheidende vloer een lewisvloer op een houten balklaag en als dak stalen dakplaten. De bestaande dakvloer kan de belastingtoename als verandering van functie (van dak naar woning) opnemen. Hiervoor zijn geen aanvullende voorzieningen noodzakelijk.

Door de randvoorwaarden aan de constructie duidelijk vast te leggen en af te stemmen met het bouwkundige ontwerp, is het mogelijk gebleken om geen constructieve voorzieningen te treffen aan de bestaande hoofddraagconstructie. De aanpassingen aan de bestaande gebouwen blijven beperkt tot functionele ingrepen (schachten, balkons, openwerken entree, sparingen e.d.).

  • Plaats
  • Amsterdam
  • Architect
  • Ector Hoogstad Architecten
  • Opdrachtgever
  • Heddes Bouw & Ontwikkeling
  • Opleveringsdatum
  • 2018