Op de huidige locatie van een scholencomplex met meerdere gebouwen zal voor de Aloysius Stichting voor hun specifieke doelgroep nieuwbouw worden gerealiseerd. Hiertoe worden de bestaande schoolgebouwen (m.u.v. de gymzalen) gesloopt.

Aangezien de gemeente Eindhoven een hoge ambitie voor duurzaamheid heeft voorgeschreven in de tenderfase, is in nauwe samenwerking met IMd ervoor gekozen om het staalskelet uit de bestaande schoolgebouwen zoveel mogelijk als donorstaal te hergebruiken. Hiervoor ontdekte IMd dat dit het beste kon met het hergebruik van de vele bestaande stalen liggers als nieuwe kolommen.


  • Plaats
  • Eindhoven
  • Architect
  • RoosRos Architecten
  • Opdrachtgever
  • Stichting Aloysius
  • Overige adviseurs
  • Dura Vermeer Bouw Zuid (aannemer)