Op de huidige locatie van een scholencomplex met meerdere gebouwen zal voor de Aloysius Stichting voor hun specifieke doelgroep nieuwbouw voor een school met circa 600 leerlingen worden gerealiseerd ten behoeven van SO De Rungraaf en VSO De Korenaer.

Hiertoe worden de bestaande schoolgebouwen (m.u.v. de gymzalen) gesloopt. 
Aangezien de gemeente Eindhoven een hoge ambitie voor duurzaamheid heeft voorgeschreven in de tenderfase, is in nauwe samenwerking met IMd ervoor gekozen om het staalskelet uit de bestaande schoolgebouwen zoveel mogelijk als donorstaal te hergebruiken. Hiervoor ontdekte IMd dat dit het beste kon met het hergebruik van de vele bestaande stalen liggers als nieuwe kolommen.

Alle partijen vanuit de tender hebben in de kortst mogelijke tijd in bouwteamverband het ontwerp en de daadwerkelijke start van de uitvoering binnen de gestelde financiële randvoorwaarde gerealiseerd.

Vanwege een snelle bouw- en voorbereidingstijd is gekozen voor dragend kalkzandsteen in de gevels en een staalskelet met geïntegreerde stalen liggers in de gangzone en kanaalplaatvloeren. De beganegrondvloer is hierdoor ook in het werk gestort.


  • Plaats
  • Eindhoven
  • Architect
  • RoosRos Architecten
  • Opdrachtgever
  • Dura Vermeer Bouw Zuid B.V. / Aloysius Stichting
  • Opleveringsdatum
  • 2021
  • Omvang
  • 7.040 m2