In Tilburg wordt het Stadskantoor 1 herontwikkeld. Het kantoor en de publieke ruimten in het gebouw worden herzien en een commerciële plint wordt aangebracht. Integratie van bestaande bouw en nieuwbouw staat centraal in het ontwerp.

In het plan wordt de bestaande kantoortoren volledig opgenomen in het nieuwe plan en slechts op enkele aspecten constructief aangepast. De hoogte en hoofdvorm van het bestaande gebouw wordt niet veranderd en ook in functie blijft het gebouw grotendeels behouden. Alleen ter plaatse van de commerciële ruimten wordt de bestaande functie gewijzigd. In het ontwerp is de functiewijziging van kantoren naar winkels bereikt zonder grote constructieve ingrepen.

Een deel van het bestaande stadskantoor wordt gesloopt. Ook wordt de bestaande kelder uitgebreid met een nieuwe kelder ten behoeve van de commerciële ruimtes. Deze kelder wordt dieper aangelegd dan het huidige kelderniveau.

In het ontwerp is rekening gehouden met de uitvoeringsmethodiek. Van de bestaande toestand is door IMd een Revit-model gemaakt, die is geverifieerd  middels Point-clouds. Hiermee zijn  onzekerheden en risico’s van de bestaande constructie in beeld gebracht. Het integraal ontwerp is met BIM uitgewerkt.

Filmpje: Transformatie Stadskantoor Tilburg

  • Plaats
  • Tilburg
  • Architect
  • DEDRIEarchitecten
  • Opdrachtgever
  • Gemeente Tilburg i.s.m. Multi Vastgoed
  • Opleveringsdatum
  • 2017
  • Omvang
  • 22.000 m2