Aan de westzijde van de Faculteit Bètawetenschappen in het David de Wiedgebouw is een uitbreiding gepland. Het labgebouw wordt uitgebreid met het ‘EM-square’; een faciliteit met hoogwaardige en gevoelige electronenmicroscopen en onderzoeksgroepen.

De microscopen komen op betonblokken te staan, welke afsteunen op een gedilateerde keldervloer. De bouwput bestaat uit permanente uitkragende damwanden en onderwaterbeton. De damwanden kunnen vanwege trilling overdracht niet gekoppeld worden met de nieuwe begane grondvloer. In het dak worden hoge stalen vakwerkliggers opgenomen om de gedilateerde kelder te kunnen overspannen en tegelijkertijd middels een grote uitkraging het entreegebied achter de gevel kolomvrij te kunnen houden. Hierdoor kan een hoge transparante gevel worden gerealiseerd. De vakwerkliggers maken het mogelijk om te kruisen met de talrijke installatiekanalen.

Een uitdaging bij het maken van de nieuwe EM-faciliteit wordt gevormd door de bestaande kolommen onder het M-gebouw. Deze zijn gefundeerd op het verhoogde maaiveldniveau. Dit maaiveld zal moeten worden verlaagd om bestaand en nieuw bouwdeel goed op elkaar aan te laten sluiten. Dit betekent dat ook de fundering van deze kolommen zal moeten worden verlaagd.

Op het hoge (stalen) dak van het bestaande gebouw wordt een nieuwe installatieruimte gemaakt, bestaande uit een vakwerkconstructie die van betonkern naar betonkern overspant. Het complex dient tijdens de bouw (deels) in gebruik te blijven. De ver- en nieuwbouw zal daarom gefaseerd uitgevoerd dienen te worden.

Visuals: Ector Hoogstad Architecten

  • Plaats
  • Utrecht
  • Architect
  • Ector Hoogstad Architecten
  • Opdrachtgever
  • Universiteit Utrecht
  • Opleveringsdatum
  • 2021