Op het voormalig bedrijfsterrein van Stork zijn diverse Fabriekshallen verbouwd voor herbestemming als horeca, evenementen, ateliers en kantoorruimten. Er is door de ontwerpende partijen gepoogd om de karakteristieke monumentale hallen zoveel mogelijk intact te laten.

De voornaamste uitdaging voor IMd bestond uit het zoeken naar praktische en betaalbare oplossingen voor met name vraagstukken over de brandwerendheid van de grote fabriekshallen, bestaande uit staalconstructies, die bij herbestemming worden opgedeeld in kleinere brandcompartimenten.

De overige constructieve ingrepen bestaan hoofdzakelijk uit het dichtleggen van bestaande vides en het creëren van diverse tussenvloeren.

  • Plaats
  • Amsterdam
  • Architect
  • CUBE Architecten in samenwerking met SOLUZ
  • Opdrachtgever
  • Woningstichting Eigen Haard Amsterdam
  • Opleveringsdatum
  • december 2011
  • Omvang
  • ca. 28.000 m2