Om de bestaande winkelkelder van de Nieuwe Haagse Passage meer toegankelijk te maken is door de huurder een nieuw te realiseren roltrap en lift gewenst. Het pand bevindt zich midden in het historisch centrum van Den Haag. De benodigde nieuwe roltrapput dient onder de bestaande keldervloer gerealiseerd te worden. Naast de aanwezige hoge waterdruk is de bepaling van de positie van deze put een constructieve uitdaging geweest. De put is dusdanig gepositioneerd dat de naastgelegen op staal gefundeerde kolommen nog net geen hinder ondervinden tijdens de uitvoeringsfase. In de eindfase dient de put uiteindelijk meer dan 4 meter grondwater te keren. Voor de uitvoering is gekozen voor injectie met waterglas in combinatie met een lokale bemaling. Voor zowel de tijdelijke als de eindfase is de kelderconstructie doorgerekend. De lift wordt met 23 cm in de keldervloer ingekast. Dit is mogelijk omdat de keldervloer als een 650 mm dikke funderingsplaat is ontworpen. Door het inboren en verlijmen van wapening is de vloer net zo sterk als voorheen.

  • Plaats
  • Den Haag
  • Architect
  • Kentie en Partners Architekten BV
  • Opdrachtgever
  • Ontwikkelingsmaatschappij Spuimarkt CV
  • Opleveringsdatum
  • maart 2016