Als adviseur van het ziekenhuis is IMd betrokken bij diverse ingrijpende verbouwingen van bestaande gebouwen en bij diverse nieuwbouwprojecten.

Door IMd zijn de volgende nieuwbouwprojecten gerealiseerd: OK-afdeling, uitbreiding bloedbank, PAAZ/VAAZ-afdeling en apotheek. Door de inbreng van IMd zijn deze, specifiek voor de gezondheidszorg, tot volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

Aangezien de overlast zo veel mogelijk beperkt moet worden, worden trillingsarme funderingspalen toegepast en worden methode en volgorde van bouwen grotendeels door deze eis bepaald. Zo wordt tijdens het ontwerp van de draagstructuur al rekening gehouden dat de overlast tijdens de bouw wordt geminimaliseerd.

  • Plaats
  • Bergen op Zoom
  • Architect
  • De Jong Gortemaker Algra
  • Opdrachtgever
  • Ziekenhuis Lievensberg
  • Opleveringsdatum
  • maart 2009