header image

Nieuw hulpmiddel berekent duurzaamheid constructies

Dinsdag 16 november 2010

Op initiatief van IMd Raadgevende Ingenieurs heeft ir. Frank Tool een methode ontwikkeld die de duurzaamheid van constructies bepaalt. Hij deed dat in het kader van zijn afstuderen aan de TU Delft. Met het hulpmiddel kunnen de jaarlijkse milieukosten van draagconstructies eenvoudig, snel en gedetailleerd worden berekend. Opdrachtgevers kunnen daardoor voor het eerst heel gericht investeren in constructieve duurzaamheid.

Draagconstructies zijn goed voor zo’n 60 procent van het materiaal van een gebouw. Daarmee is de constructie in hoge mate bepalend voor de milieubelasting. Bestaande instrumenten toetsen het gebouw als geheel en zijn voor de constructie te grofmazig en tijdrovend, en dus niet geschikt in de ontwerpfase. Maar juist in die fase is de behoefte aan objectieve informatie het grootst, zegt IMd-directeur ir. Pim Peters.

"Als het ontwerp klaar is, ben je te laat. Met dit hulpmiddel kunnen constructeurs al in het ontwerp snel de milieuscore van varianten vergelijken. Duurzaamheid wordt zo een volwaardig beoordelingsaspect. De grote verdienste van Tool is dat hij de levensduurberekening ingrijpend heeft uitgebreid, zodat we nu de potentiële levensduur van constructies kunnen vaststellen."

Tot nu werd altijd uitgegaan van een vaste levensduur op basis van de functie, aldus civiel ingenieur Tool: "Een constructie die echter eenvoudig een nieuwe functie mogelijk maakt, geeft een gebouw een hogere potentiële levensduur. En hoe langer een gebouw meegaat, hoe lager de jaarlijkse milieukosten. De vaste kosten voor bouw en sloop kunnen dan over een langere periode worden uitgesmeerd."

Voor de bepaling van de levensduur, de Estimated Service Life-factor, heeft Tool onderzoek gedaan naar flexibiliteit en aanpasbaarheid. Bepalende aspecten daarvoor zijn stabiliteitssysteem, sparingsflexibiliteit, draagvermogen, overmaat in verdiepingshoogte en benodigd vloeroppervlak, stramienmaten, gevel en de bereikbaarheid en positionering van installaties.

Nu de milieukosten van constructies expliciet gemaakt kunnen worden, is de verwachting dat opdrachtgevers eerder bereid zullen zijn om in een duurzame constructie te investeren. De ontwerptool is afgestemd op GreenCalc+.

Overige foto’s

Overige berichten