header image

Nationale Politie

Functie Kantoren
Omvang 14.400 m2
Locatie Den Haag
Opdrachtgever

Nationale Politie

Architect

Ector Hoogstad Architecten

Opleverdatum november 2015

 

In Den Haag is het gebouw De Artillerie getransformeerd tot het nieuwe hoofdbureau van de politie.De vroegere vijfentwintig politiekorpsen zijn sinds 1 januari 2013 opgegaan in één organisatie met tien regionale eenheden onder één korpschef. De politie hecht veel belang aan de toekomstwaarde van het gebouw. Flexibiliteit en aanpasbaarheid waren daarom belangrijke aandachtspunten.

Door hergebruik van de bestaande capaciteit in de aanwezige constructie zijn de constructieve ingrepen beperkt gebleven tot op lokaalniveau. Met gebuikt van NEN 8700 zijn aanpassingen in het totale draagvermogen van de constructie voorkomen.

Bestaande breedplaatvloeren zijn versterkt met lijmwapening en nieuwe vloeren zijn gerealiseerd met staalplaat-betonvloeren op nieuwe staalconstructies. Door de belastingen af te dragen naar de “harde” punten in de constructie zijn versterkingen aan de bestaande constructie beperkt gebleven.

Daar waar nieuwe vloeren zijn aangebracht zijn op ander niveaus weer bestaande vloeren verwijderd. Op enkele plaatsen zijn bestaande kolommen die als gevolg van het verwijderen van vloeren een dubbele kniklengte kregen, versterkt met stalen mantels.

Het integrale ontwerp – van constructieve aanpassingen tot en met los meubilair – werd dankzij heldere keuzes en uitgangspunten in uitzonderlijk korte tijd gemaakt.

Foto’s: Petra Appelhof

Overige foto’s

Gerelateerde projecten