header image

Scheldestraat - Kasteel & Landhuis

Functie Woningen
Omvang 65 appartementen
Locatie Den helder
Opdrachtgever

Woningstichting Den Helder

Architect

Geurst & Schulze architecten

Opleverdatum 2017

 

Het project aan de Scheldestraat te Den Helder omvat twee losstaande bouwblokken: het landhuis en het kasteel.

Het kasteel, een appartementengebouw van 5 bouwlagen bevat 38 appartementen. Het constructief ontwerp betreft een in het werk gestorte wandenstructuur in combinatie met dragende gevels in kalkzandsteen. De vloeren zijn ontworpen als breedplaatvloeren.
Er is in hert ontwerp rekening gehouden met de plaatsing van een eventuele parkeerkelder.

Het landhuis, een blok met 27 zorgappartementen, omvat twee beuken in de vorm van een V. In de ruimte tussen de twee beuken is naast een grote vide en de ontsluitingen op elke bouwlaag een gezamenlijke huiskamer opgenomen. De constructie bestaat uit dragende kalkzandsteen wanden in combinatie met een breedplaatvloer, welke ter plaatste van de erkers en de vides door stalen kolommen wordt ondersteund. Onder de zelfdragende houten dakkap zijn, anders dan ruimte voor installaties, geen functies opgenomen.

Overige foto’s

Gerelateerde projecten