header image
header image
header image
header image

De Raden deelplan 3 Atriumgebouw

Functie Woningen
Omvang ca. 5.125 m2
Locatie Den Haag
Opdrachtgever

Ceres Projecten

Architect

Architectenbureau van Mourik

Opleverdatum

Het Atrium is een nieuw woongebouw en is onderdeel van de vernieuwing van De Raden in Den Haag. Het gebouw huisvest 57 levensloopbestendige woningen voor vitale ouderen. Het gebouw ontleent zijn naam aan de overdekte binnenruimte in het midden van het gebouw. Met de rode bakstenen en uitstekende balkons valt het gebouw op. Op de begane grond is een gemeenschappelijke ruimte waar activiteiten voor en door bewoners georganiseerd kunnen worden.

Het Atrium is aangesloten op de duurzame energiebron van aardwarmte. De aardwarmte wordt gebruikt voor vloerverwarming en voor de bereiding van warm tapwater.

Overige foto’s

Gerelateerde projecten