header image
header image
header image
header image
header image

Bestuurlijk Knooppunt Zwijndrecht

Functie Kantoren
Omvang ca. 13.130 m2
Locatie Zwijndrecht
Opdrachtgever

Vorm Bouw

Architect

EGM architecten

Opleverdatum 2008

 

Naast het monumentale historische raadhuis van Zwijndrecht is een nieuw bestuurlijk knooppunt ontwikkeld, waarin naast de gemeente ook de politie gehuisvest is. Boven het politiebureau zijn 22 appartementen.

Vanwege de dichtbijgelegen belendingen die op staal zijn gefundeerd, is veel aandacht geschonken aan de uitvoering om optreden van zettingen te voorkomen. In het ontwerp is dit door een gefaseerde kop-spijkermethode en lokaal verlagen van de grondwaterstand bereikt. Uiteindelijk is gekozen voor het aanbrengen van een sleufsgewijze ontgraving met ballasten.

Ontwerp en foto: EGM architecten

Overige foto’s

Gerelateerde projecten