header image
header image
header image
header image

Nieuw Leyden

Functie Woningen
Omvang
Locatie Leiden
Opdrachtgever

Diverse opdrachtgevers

Architect

Diverse architecten

Opleverdatum

 

Nieuw Leyden is een nieuwe woonwijk in Leiden, onderdeel van het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord. In de Woonwijk staan circa 400 grondgebonden woningen waarvan een groot gedeelte in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is gerealiseerd.

De woonwijk is onderverdeeld in velden met wisselende afmetingen. De kleinste velden bestaan uit 3 kavels, terwijl de grootste velden uit 20 kavels bestaan.

De gemeente Leiden had als ontwerpeis gesteld dat alle woningen op zichzelf stabiel moeten zijn. Dit om te voorkomen dat indien een woning tijdens de bouw achter zou blijven t.o.v. de andere woningen, dit geen gevolgen zou hebben voor de overige in aanbouw zijnde woningen.

 

Foto's: Marcel van den Burg

 

Overige foto’s

Gerelateerde projecten