header image
header image
header image

Aalmarkt Leiden

Functie Multifunctionele projecten
Omvang
Locatie Leiden
Opdrachtgever

ASR Vastgoed Ontwikkeling

Architect

Rijnboutt

Opleverdatum 2017

 

Als onderdeel van het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het winkelaanbod in de Leidse binnenstad is het gebied tussen de Breestraat, Mandemakerssteeg en de Aalmarkt herontwikkeld. Hierbij is een nieuwe winkelstraat toegevoegd om de winkelroutes logischer te maken. Er is een afweging gemaakt tussen handhaven van bestaande panden en vernieuwen/renoveren.

Tussen de kwetsbare belendingen (onder andere de Waag) en in een krappe binnenstedelijke omgeving is een complexe kelder gemaakt. Enerzijds is deze complex vanwege de kwetsbare naastgelegen belendingen die veelal op staal zijn gefundeerd, anderzijds vanwege het sterk verlopende maaiveld van ca. 2,5 meter met sterk wisselende grondopbouw. Hierdoor is lokaal een diepe kelder van ruim 6 meter hoog ontstaan. IMd heeft in een vroeg stadium aangedrongen om de risico’s in kaart te brengen, zodat de grootte van de kelder maximaal gemaakt kon worden, zonder onverantwoorde financiële en technische risico’s richting belendende panden.

Op de begane grond en 1e verdieping zijn winkelfuncties gesitueerd, daarboven zijn woningen gerealiseerd om te zorgen voor een levendige omgeving.

Overige foto’s

Gerelateerde projecten