header image
header image
header image

Cultuurfabriek Energiehuis

Functie Cultuur / uitgaan / sport
Omvang ca. 14.400 m²
Locatie Dordrecht
Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

Architect

TenBrasWestinga architectuur

Opleverdatum -

Het plan omvat de verbouw van een voormalige elektriciteitscentrale, het Energiehuis, tot een ‘cultuurfabriek’. In het Energiehuis zijn onder meer theaterzalen, concertzalen, popzalen, oefenstudio’s, een grand café en verhuurbare ruimten gerealiseerd voor bijpassende initiatieven.

Het bestaande gebouw is een aaneenschakeling van 6 voormalige machinehallen en ketelhuizen. De belangrijkste ingrepen bestaan uit het slopen van bestaande vloeren en het aanbrengen van nieuwe vloeren. Tevens is het complex over de volle lengte doorsneden door een verkeersstraat welke wordt afgedekt met een glazendak.

In het constructief ontwerp staat de combinatie tussen bestaand en nieuw centraal. Er is onderzocht welke delen van de oude constructie kunnen worden gehandhaafd en welke beter vervangen kunnen worden.

Er is overwogen of hergebruik ook economisch is. Hierbij is ook gekeken naar de duurzaamheid. Soms bleek het verstandiger om delen te slopen en opnieuw te bouwen, dan te proberen met veel materieel verbruik de bestaande delen te handhaven.

Overige foto’s

Gerelateerde projecten