header image
header image
header image

Woningherstel Rotterdam-Vreewijk

Functie Woningen
Omvang 1300 woningen
Locatie Rotterdam
Opdrachtgever

Havensteder
Dura Vermeer Heyma

Architect

Hebly Theunissen Architecten

Opleverdatum 2023

In de wijk Vreewijk zijn 1300 woningen (in 3 fases) verbeterd, zodat de woningen weer voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De levensduur is hierdoor met 25 jaar verlengd. Een belangrijk onderdeel van de benodigde onderzoeken van de woningen is het bepalen van de scheefstand en advies op basis hiervan. De woningen zijn allen op staal gefundeerd en vertonen zettingen. Een aandachtspunt hierbij is ook de ontwateringsdiepte, de hoogte tussen de grondwaterstand en de hoogte van de dorpel van de voordeur.

IMd Raadgevende Ingenieurs heeft in samenwerking met Pelser Hartman de inmeting verzorgd en advies gegeven voor dit project. Door middel van 3D-scans zijn alle voorgevels van de woningen in beeld gebracht en per woningblok aan elkaar gekoppeld. Op basis van deze scans zijn de lintvoegmetingen en loodmetingen van de gevels met behulp van Revit uitgewerkt. In combinatie met resultaten uit andere onderzoeken is advies gegeven met betrekking tot de staat van de fundering.

Dit heeft geresulteerd in funderingsherstel voor in totaal ca. 36 woningen. De woningen zijn voorzien van een paalfundering. Om het aantal woningen te beperken zijn de woningen met funderingsherstel in hetzelfde blok gedilateerd ten opzichte van de andere woningen in het blok.

Overige foto’s

Gerelateerde projecten