header image
header image
header image

Het Epos

Functie Scholen
Woningen
Multifunctionele projecten
Omvang Onderwijsgedeelte ca. 4.000m² BVO, woongedeelte ca. 4.500m²
Locatie Rotterdam
Opdrachtgever

Stichting de Verre Bergen en Heijmans Vastgoed

Architect

KAW architecten

Opleverdatum 2025

Het door KAW ontworpen plan omvat de nieuwbouw van basisschool het Epos en een woongebouw van in totaal 12 lagen, waarvan de onderste drie lagen een onderwijsfunctie hebben. Het gebouw krijgt acht klaslokalen, een bibliotheek, mediatheek, een kook-, speel-, techniek en ouderlokaal en een gymzaal. Ook krijgt het gebouw een zachte plint en een glijbaan naar buiten. 

Het plan bestaat uit twee in elkaar grijpende volumes. Het lage volume is opgebouwd uit een staalskelet met betonnen kanaalplaten. Kenmerkend voor dit bouwdeel is de brede middenbeuk waarin de aula en een speellokaal op de begane grond zijn gesitueerd met een kolomvrije overspanning. Dit wordt gerealiseerd middels kanaalplaten met een dikte van 400mm en een stalen vakwerk.

Naast het laagbouw gedeelte van de school wordt in de hoogbouw een appartementengebouw gerealiseerd. Voor dit gebouw is aanvankelijk een ontwerp gemaakt dat zowel met tunnelgietbouw als met wanden-breedplaten kan worden gerealiseerd. In overleg met de aannemer is vanaf de DO-fase besloten om de constructie vanaf de 3e/4e verdieping in prefab uit te voeren.

Omdat de benodigde delingen in het prefab invloed hebben op de algehele stijfheid en krachtsafdracht, is onderzocht hoe het casco kon worden geoptimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in een stabiliteitssysteem in een langsrichting van twee beuken. Om de klaslokalen te realiseren worden de assen met woningscheidende dragende wanden in de onderbouw deels vervangen door portalen bestaande uit penanten en wandliggers.

Bij het wegvallen van één van de penanten in de onderbouw door een onvoorziene oorzaak is een systeem voor de tweede draagweg voorzien in het prefab casco van de bovenbouw.

Visualisaties: KAW

 

 

Overige foto’s

Gerelateerde projecten