header image

Bouw ‘losliggend’ gebouw vordert

Vrijdag 21 december 2012

De parkeergarage werd al in 2004 opgeleverd, de woningen die erop gebouwd zouden worden, liepen door de economische crisis vertraging op. Maar behalve een financieel obstakel was er ook een technische complicatie. IMd ontwikkelde daarop een speciale constructie die beide problemen oplost. Zo ligt het woongebouw straks ‘los’ op de garage. 

CiBoGa (Circus-, Boden- en Gasterein) is de naam van een stedenbouwkundig project in de binnenstad van Groningen. Onderdeel daarvan, een eenlaagse ondergrondse parkeergarage (270 bij 110 meter), was zes jaar na dato nog altijd niet bebouwd zoals wel de bedoeling was. Dat gaf een technische complicatie toen vorig jaar alsnog een van de geplande gebouwen – ‘Schots 5’ – gebouwd zou gaan worden.

De niet-bebouwde garage wil onder invloed van de temperatuur uitzetten en verkorten. Dat gebeurt altijd, maar zonder bovenliggende bebouwing warmt het dek door directe zonbestraling meer op en is de beweging in de constructie veel groter. Bovendien zijn de gedilateerde secties groot, namelijk zo’n 75 bij 109 meter.

IMd ontwikkelde daarop een bijzondere constructie: een rooster van funderingsbalken dat op glijfolie op het ‘dak’ van de parkeergarage is gelegd. Dit balkrooster vormt de basis voor het woongebouw. Parkeergarage en woongebouw kunnen dankzij de glijfolie min of meer los van elkaar bewegen. Ook ontwikkelde IMd een andere constructie voor het woongebouw zelf. Oorspronkelijk zou die van gestort beton worden, maar dit bleek al snel te duur. De IMd-oplossing bestaat uit dragende kalkzandsteenwanden en systeemvloeren. Dit is niet alleen goedkoper, maar betekent ook een forse gewichtsbesparing.

Het woongebouw is ontworpen door HVDN architecten. De oplevering is medio 2013.  

Overige foto’s

Overige berichten