header image

Bouw van eerste Nederlandse smart grid-woning begonnen

Maandag 5 december 2011

In Zwolle is de bouw van Enexis Huis begonnen, de eerste speciaal voor smart grids ontworpen woning. Centraal in het ontwerp staat de energie-uitwisseling met gebouwen in de omgeving in combinatie met maximale energiebesparing en -opwekking door de woning zelf. Met het ‘huis’ wil netwerkbeheerder Enexis onder meer laten zien hoe gebouwen kunnen worden aangesloten op de smart grids van de toekomst. IMd Raadgevende Ingenieurs ontwikkelde de speciale constructie.

Enexis Huis is het paradepaardje van Enexis, de verzelfstandigde netwerkbeheerder van energiebedrijf Essent. Bouwtechnisch zijn architectuur, constructie en installaties volledig geïntegreerd. Daarvoor is voorafgaand aan het ontwerp een matrix met alle denkbare mogelijkheden voor constructie en installaties opgesteld. Per optie is een kostenraming gemaakt zodat vervolgens de beste technische en financieel haalbare, geïntegreerde oplossingen gekozen konden worden.

De constructie bestaat uit een centrale betonnen kern, een betonnen begane grondvloer met daarop een staalskelet met houten verdiepingvloeren. Alle wanden en gevels zijn van houtskeletbouw. Toekomstige aanpassingen zijn daardoor eenvoudig mogelijk. Alle utilitaire functies worden in de kern ondergebracht. Deze verzorgt ook de constructieve stabiliteit en werkt door betonkernactiviering als verwarmingselement. De compactheid van de kern maakt dat de leidingen kort zijn en het energieverlies daardoor minimaal is.

PV-cellen op het dak wekken energie op. Terugleveren aan het net levert relatief weinig op. Daarom bepaalt de woning zelf wanneer het best de vaatwasser of wasmachine kan draaien. Opwarming vindt plaats op basis van de weersverwachting van het KNMI, en als de stroom goedkoop is of lokaal wordt opgewekt. Minstens zo belangrijk is de koppeling van de woning met gebouwen in de omgeving. Die energie-uitwisseling ziet Enexis als dé sleutel tot verregaande energiebesparing.

Enexis Huis is ontworpen door Origins Architecten. IMd Raadgevende Ingenieurs ontwikkelde de constructie, Royal Haskoning het installatieconcept. Het ontwerp wordt door bouwbedrijf Siemensma als Design & Build-contract gerealiseerd op het terrein van Enexis in Zwolle. Stevens Van Dijck verzorgt in opdracht van Enexis het bouwmanagement. De oplevering is naar verwachting in eind 2012.

Overige foto’s

Overige berichten