header image

Bouwen van scholen duurzaam en circulair organiseren

Maandag 15 april 2024

Schooldomein bracht zes experts bijeen om te debatteren over het duurzaam en circulair organiseren van het ontwerp- en bouwproces van schoolgebouwen. Schooldomein is een magazine voor de duurzame leef-, leer- en werkomgeving gericht aan alle onderwijsinstellingen en gemeenten in Nederland.

 

Deelnemers debat

De deelnemers van het debat waren Jan Willem van de Groep (VD Groep), Pim Peters (IMd Raadgevende Ingenieurs), Thomas Vullings (Thomas Architecten), Tjerk van de Wetering (Spring Architecten), Marco de Winter (Gemeente Kaag en Braassem) en Jan Willem van Kasteel (ICSadviseurs).

 

Duurzaam construeren

Pim Peters, directeur en mede-eigenaar van IMd Raadgevende Ingenieurs, gaf in het debat zijn mening en schetste zijn visie vanuit zijn kennis en ervaring op het gebied van duurzaam construeren.

 

Aanscherpen mpg

Zo stelde hij dat circulaire ambities helaas nog vaak om economische redenen sneuvelen. Maar circulariteit zal uiteindelijk leiden tot een lagere milieulast. Het aanscherpen van de mpg-berekening zal circulariteit bij producenten en fabrikanten stimuleren.

 

BouwWaardeModel

Ook het BouwWaardeModel, waarmee de waarde die een grondstof vertegenwoordigt wordt aangegeven, kan als hulpmiddel worden toegepast om opdrachtgevers mee te krijgen in circulair ontwerpen.

 

Adaptieve gebouwen

Voor het behalen van de hoogste waarde van circulariteit zijn volgens Pim constructies nodig die een tweede en derde leven kunnen faciliteren. Ofwel adaptieve gebouwen, die flexibiliteit voor functie en indeling bieden in het gebouwcasco.

 

Constructiepaspoort

Circulair bouwen vraagt om het bouwproces anders in te richten dan we tot dusver gewend waren. Samenwerking in de keten is daarbij noodzakelijk. IMd Raadgevende Ingenieurs pleit voor niet alleen een materialenpaspoort, maar ook een constructiepaspoort, voor het waarborgen van veiligheid en vastleggen van een donorskelet voor de toekomst.

 

Lees het hele artikel in Schooldomein 4 (7 maart 2024) vanaf pagina 10. Of kijk op onze website onder publicaties.

Overige berichten