header image

Circulair bouwen daadwerkelijk mogelijk

Woensdag 17 januari 2018

Vandaag is online het verslag “Aanvullende kennis over circulaire bouw en demontage is wenselijk” verschenen. Het artikel gaat over het onderzoek naar hergebruik van het betonskelet van het voormalig KPN-gebouw in Utrecht ten behoeve van het project het Hof van Cartesius.

Woningcorporatie SSH verwierf in 2008 het KPN-gebouw aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan in Utrecht. Nadat de transformatie van het KPN-gebouw tot studentenwoningen niet haalbaar bleek, is op initiatief van IMd onderzocht of het betonnen casco was toe te passen met het in 2012 ontwikkelde principe van het ‘donorskelet’. IMd bracht zo de verbinding tot stand tussen SSH en de initiatiefnemers van het Hof van Cartesius voor het realiseren van een circulaire proeftuin. Het Hof van Cartesius is een nieuwe, groene ontmoetings- en werkplek die voor 90% met “bouwafval” is gerealiseerd. Om te voorkomen dat het betonen casco als bouwafval zou eindigen, is onderzocht om uit het bestaande gebouw constructieve elementen te zagen en ze een nieuw tweede leven te geven.

Bij de eerste fase is de inzet van een betonnen donorskelet niet tot stand gekomen. In het verslag wordt ingegaan op de kansen en de bijkomende valkuilen en de risico’s die gedurende het onderzoek naar voren zijn gekomen. Een mooi leerdocument dat het inzetten van betonnen gebouwen als donorskelet in de toekomst beter mogelijk maakt. In Rotterdam is het eerste donorskelet echter al een feit. Stalen donor-onderdelen zijn gebruikt bij de transformatie van winkelpanden aan de Hoogstraat in Rotterdam. De inzet van een grootschalige tweedehandsconstructie bij commerciële nieuwbouw is een unicum in Europa.

Lees het volledige verslag via publicaties of via de afbeeldingen. Het verslag is samengesteld in opdracht van de Economic Board Utrecht en mede mogelijk gemaakt door Alliantie Cirkelregio Utrecht en is gepubliceerd tijdens de Week van de Circulaire Economie 2018 (15 tot en met 19 januari). In deze reeks verschijnt binnenkort ook een artikel over het Hof van Cartesius.

Overige foto’s

Overige berichten