header image

Circulair grondstoffenstation Afrikaanderplein

Maandag 22 januari 2024

Op het Afrikaanderplein in Rotterdam struinen wekelijks meer dan 30.000 bezoekers over de markt. Dat brengt de nodige afvalstromen met zich mee. Een nieuw grondstoffenstation zorgt ervoor dat het afval gescheiden wordt opgevangen in drie perscontainers en zoveel mogelijk weer wordt gerecycled. Tot 10 m3 aan regenwater wordt opgevangen met IBC-vaten (Intermediate Bulk Container). Dit water wordt ingezet voor de beplanting in de tuinen op het dak van het paviljoen.

 

CO2-gestuurd constructief ontwerp

Op 10 januari is het grondstoffenstation opgeleverd. Het heeft niet alleen een relevante milieuvriendelijke functie, ook het gebouw zelf is zo duurzaam mogelijk ontworpen en gebouwd. Voor het ontwerp van de constructie, was het minimaliseren van de CO2-footprint het uitgangspunt. Voor de fundering zijn hergebruikte stelconplaten toegepast. Het staalskelet bestaat uit hergebruikt staal, ofwel donorstaal, geoogst uit zorgvuldig gesloopte gebouwen. De vloeren zijn van hout. De hele constructie, inclusief fundering, is demontabel van opzet.

Met de toepassing van hergebruikte stelconplaten is 5.250 kg aan CO2 bespaard.
Met de hergebruikte staalconstructie is nog eens bijna 6.500 kg aan CO2 bespaard.
Dat is samen meer dan 12 retourvluchten Amsterdam-Istanbul (bron: Atmosfair)!

 

Artikel in Bouwen met Staal

Binnenkort verschijnt in Bouwen met Staal een artikel over het grondstoffenstation op de circulaire markt aan het Afrikaanderplein in Rotterdam. Daarin worden de ontwerpkeuzes en constructieberekeningen toegelicht. Ook wordt de aanpak van het ontwerp gereflecteerd aan de huidige NTA8713 over Hergebruik van Constructiestaal, die nog in bewerking tijdens de uitwerking van het project.

 

Opdrachtgever: SuperUse Studios i.s.m. Afrikaanderwijk Coöperatie
Architect: SuperUse Studios
Uitvoering: Aannemersbedrijf Mostert
Constructeur: IMd Raadgevende Ingenieurs
Geotechnisch adviseur: MOS Grondmechanica

Visualisaties: SuperUse Studios

Overige foto’s

Overige berichten