header image

Circulaire Bouwstromen event 28 september

Maandag 17 juli 2023

De hergebruikpotentie van bestaande gebouwen benutten met behulp van de QuickScan Circulaire Bouwstromen

QuickScan Circulaire Bouwstromen

Om de Rijksbrede doelstelling ‘Nederland circulair in 2050’ te bereiken, moet er iets veranderen in de manier waarop we landelijk met gebouwen omgaan. Hergebruik van gehele objecten of onderdelen daarvan speelt in deze circulaire transitie een fundamentele rol.

Koplopers Markus, IDDS, Nebest, IMd Raadgevende Ingenieurs, Planalogic en Building Changes slaan de handen ineen en hebben hun kennis op het gebied van materiaalinventarisaties, beoordeling van materiaaleigenschappen, constructies, ontwerp, sloop en innovatie samengebracht in de QuickScan Circulaire Bouwstromen.

Circulaire Bouwstromen event

Tijdens het Circulaire Bouwstromen event van donderdag 28 september lanceren we deze tool en nemen we u mee in de stappen; van inventarisatie, sloop tot aan realisatie, om uw hergebruikproject tot een succes te maken. Er worden concrete handvatten geboden hoe om te gaan met het hergebruiken van bestaande gebouwen. Ten slotte komt u aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden meer te weten over de do’s en don’ts bij het in praktijk brengen van hergebruik.

Let op: Deze sessie wordt georganiseerd i.s.m. kennispartners en zal plaatsvinden op het kantoor van IMd te Rotterdam.

Programma

11.30-12.00 uur Inloop en lunch

12.00-12.15 uur Welkom bij IMd – Pim Peters

12.15-12.30 uur Kahoot: wat doet u zelf al aan hergebruik? – Sybren Steensma

12.30-12.45 uur Introductie consortium Circulaire Bouwstromen – Wouter van den Berg

12.45-13.30 uur Lancering QuickScan Circulaire Bouwstromen – Thijs Noordhoek en Ties Rijkers

13.30-13.45 uur Pauze

13.45-14.15 uur Materialeninventarisaties, waar zit de potentie? – Bram Kroon

14.15-14.45 uur Meettechnieken en onderzoek – Thijs Noordhoek en Wouter van den Berg

14.45-15.00 uur Pauze

15.00-15.30 uur Rekenen aan hergebruik – Patrick Lenaers

15.30-16.00 uur Inpassing en ontwerpoptimalisatie – Ties Rijkers

16.00-16.30 uur Circulaire oogst – Arnoud Koot

16.30-17.30 uur Napraten en borrel

 

Praktische informatie

Onderwerp: Circulaire bouwstromen

Datum: 28 september 2023

Tijdstip: 11.30-16.30 uur

Locatie: Kantoor IMd, Piekstraat 77, Havennummer 1115, 3071 EL te Rotterdam

Kosten: Gratis

Sprekers: Pim Peters, Sybren Steensma, Wouter van den Berg, Thijs Noordhoek, Ties Rijkers, Bram Kroon, Patrick Lenaers en Arnoud Koot

 

Meld je aan!

Meld je aan via de website van Nebest

Overige berichten