header image

Constructief hoogstandje nadert uitvoering

Donderdag 14 juli 2016

Met de afronding van het bestek is de bouw van het Collectiegebouw weer een stap dichterbij. De opvallende vorm oogt simpel, maar achter die ogenschijnlijke eenvoud gaat hoogstaande, complexe constructietechniek schuil.

Het stapelen van depot-vloeren met hoge vloerbelastingen zorgt voor zeer zware belasting op de dragende betonkolommen, maar liefst 2000 ton. Complicerende factor is hun grote kniklengte dankzij een verdiepingshoogte van zo’n 5,5 meter. Om de kolomafmetingen beperkt te houden tot 600 millimeter worden op de onderste verdiepingen in het beton samengestelde staalprofielen ingestort. Op zich niet ongebruikelijk bij hoogbouw, maar de aansluiting in combinatie met de eveneens zeer zwaar belaste betonnen schaal vraagt op detailleringsniveau de nodige technische afstemming.

De ronde schaalvorm wordt gemaakt met behulp van dragende betonnen wanden die aan de binnenzijde in het zicht blijven om het industriële karakter te benadrukken. In de onderste twee lagen zijn de krommingen het grootst. Deze schalen worden ter plaatse gestort van 450 tot 500 millimeter dik. Daarentegen worden de verdiepingen daarboven met eveneens gekromde prefab-elementen gemaakt, 300 millimeter dik. Per verdieping is maar één mal nodig. Dit is mogelijk door de afstemming in het ontwerp van de dragende elementen op de raamopeningen in de glazen gevel.

Ondanks de complexiteit is er bewust voor gekozen om niet het gehele gebouw in één 3D-rekenmodel in te voeren – wat momenteel gebruikelijk is bij complexe constructies – maar dit te beperken tot alleen de onderste twee verdiepingen, waar de krommingen van de schaal het grootst zijn. Juist op deze twee lagen was de zoektocht naar de schaalwerking nodig om de grote optredende krachten te kunnen opnemen. Hierbij waren de veerstijfheid van de paalfundering en de E-moduli van de gewapende betonconstructies slechts bij benadering te bepalen. De invloed van deze onzekerheden is met uitgebreide gevoeligheidsanalyses onderzocht. Vervolgens is per constructieonderdeel met de meest ongunstige randvoorwaarde rekening gehouden.

De voorbereiding van de bouw vindt deze zomer plaats. Naar verwachting begint de bouw dit najaar. In dat geval is de oplevering begin 2018 en kan het Collectiegebouw in 2019 open voor publiek.

Overige foto’s

Overige berichten