header image

Constructieve vloer ontbreekt in nieuw gemeentehuis Leiderdorp

Vrijdag 6 februari 2009

Het nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp krijgt geen constructieve begane grondvloer, maar alleen een direct op de grond gestorte afwerklaag. "Een enorme besparing", zegt ir. Pim Peters van IMd Raadgevende Ingenieurs. Zijn bureau is constructeur van ‘consortium Dura Vermeer’, dat onlangs de prijsvraag voor het gemeentehuis won. "Duurzaam Construeren betekent dat je vooral moet nadenken of je bepaalde constructies überhaupt wel moet maken."

Het nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp krijgt in plaats van een constructieve vloer slechts een 8 cm dikke gewapende constructieve druklaag direct op de grond gestort. Tussen beide komt een 50 cm dik isolatiepakket. Hierdoor hoeven veel minder funderingsbalken en -palen te worden gemaakt. De besparing ten opzichte van een traditionele vloer, bijvoorbeeld van kanaalplaten, is in dit geval zo’n 20 procent.

"De meest duurzame constructie is een zo minimaal mogelijke", zegt Peters. "Minder constructie betekent minder materiaal, minder energieverbruik, minder transportkosten en daarmee veel minder milieubelasting én kosten." Deze bureaufilosofie van IMd vindt de laatste jaren steeds meer gehoor, zowel bij opdrachtgevers als bij architecten. De oplossing in Leiderdorp is even simpel als doeltreffend. Een kruipruimte of kelder is niet nodig, parkeren gebeurt op het dak.

"Maatgevend bij zo’n ongefundeerde vloer is de eventuele zakking. Maar die is nagenoeg nul. Weliswaar voegt de betonvloer gewicht toe, maar dat wordt gecompenseerd doordat we 50 cm grond weghalen en vervangen door licht isolatiemateriaal. Het totale gewicht blijft zo gelijk. Voor de zekerheid houden we de vloer los van de gevel, zodat een eventuele kleine zakking eenvoudig kan worden opgevangen. Je praat dan over een paar millimeter."

Deze manier van ‘op staal funderen’ is een oude, zeer beproefde bouwmethode. Echter,de combinatie van een modern utiliteitsgebouw op funderingspalen met een begane grondvloer op staal zie je zelden of nooit.Ten onrechte, vindt Peters. "Het is gewoonte om een constructieve vloer te maken. Maar wil je echt duurzaam bouwen, dan zul je goed moeten kijken of alles wat je maakt wel echt nodig is. Juist daarmee zijn grote stappen te maken."

Overige berichten