header image

“Denk anders over brandveiligheid”

Maandag 29 april 2013

Brandveiligheid wordt nog altijd gedomineerd door technische oplossingen. Die werken op zich prima, maar zijn ook vaak duurder dan nodig. Ing. Rob Stark vindt het hoog tijd om anders over brandveiligheid te gaan denken. Integratie, samenwerking en het gebruik van gebouwen zijn minstens zo belangrijk als techniek. Hij zegt dat vandaag in dagblad Cobouw. Stark is behalve partner bij IMd ook voorzitter van Technische Commissie 3 ‘Brandveiligheid staalconstructies’ van Bouwen met Staal.

Architect, constructeur, installatieadviseur – en vaak ook een aparte brandveiligheidsadviseur – werken op brandveiligheidsgebied nu nog vaak los van elkaar: de constructeur ontwerpt de constructie, en vervolgens worden er aanvullende maatregelen genomen om aan de brandwerendheidseisen te voldoen, bijvoorbeeld door een constructie te bekleden. Volgens Stark gaat het vooral om een integrale oplossing. Juist daarmee is veel winst te boeken.

Ook in de samenwerking met de vergunningverlenende en toetsende instanties, in de meeste gevallen de brandweer, is nog veel te winnen. Stark: “In Nederland is er op dat vlak veel minder samenwerking dan in bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Daar is de brandweer een partij die, zeker bij de grotere projecten, al in de ontwerpfase actief met de ontwerpende partijen meedenkt, en meewerkt aan slimme, innovatieve en goedkopere oplossingen om gebouwen brandveilig te maken.”

Ten slotte is ook het gebruik van een gebouw zeer bepalend voor de brandveiligheid, schrijft Stark. “Zelf heb ik gewerkt aan een prachtig oud, stalen gebouw. Het inpakken van de constructie lag voor de hand, maar zou killing zijn geweest voor de architectuur. In plaats daarvan zijn in de gebruiksvergunning afspraken gemaakt over dat gebruik. Ook is afgesproken dat bij gebruik met een hogere vuurlast een brandwacht aanwezig moet zijn. Dat zijn oplossingen die de brandveiligheid mede kunnen vergroten.”

Lees hier de volledige opinie van ing. Rob Stark in Cobouw.

Overige berichten