header image

DuCo-rekentool milieubelasting officieel gelanceerd

Maandag 11 februari 2013

IMd heeft in opdracht van de Technische Commissie Duurzaamheid van Bouwen met Staal een rekentool ontwikkeld waarmee al in de ontwerpfase de milieubelasting van constructies kan worden bepaald. Zo kunnen betere, slimmere keuzes worden gemaakt en kan dus concreet invulling worden gegeven aan Duurzaam Construeren. Sinds vorige maand is de zogenoemde DuCo-rekentool beschikbaar.

De Technische Commissie Duurzaamheid bestaat uit onafhankelijke deskundigen die samenwerken bij de ontwikkeling van duurzame innovaties. IMd is sinds 2011 lid en levert een bijdrage door onderzoek, publicaties en presentaties. Met de DuCo-rekentool kunnen constructief ontwerpers vanaf nu eenvoudig de materiaalgebonden milieubelasting van hoofddraagconstructies in kaart brengen.

“Van de constructief ontwerper mag worden verwacht dat hij of zij in alternatieven denkt en daarna een juiste keuze maakt. In deze keuze kan vanaf nu met de DuCo-rekentool de invloed van de milieulast eenvoudig worden meegenomen”, aldus ir. Elise Bilardie van IMd, initiator van de DuCo-rekentool. 

De rekentool biedt de mogelijkheid om van ontwerpvarianten met verschillende constructiematerialen de milieubelasting te vergelijken op basis van numerieke gegevens. Bij de rekentool (spreadsheet) is een handleiding geschreven met in bijlage A een rekenvoorbeeld. De rekentool en handleiding (pdf) zijn vrij te gebruiken.

Overige berichten