header image

Duurzaam geconstrueerd gemeentehuis in gebruik

Maandag 28 november 2011

Leiderdorp neemt op 2 januari het nieuwe gemeentehuis in gebruik; een duurzaam gebouw met ook een heel duurzame constructie, ontwikkeld door IMd. Zo zijn alleen de stijgpunten voor de stabiliteit gebruikt. Het gebouw kan in de toekomst dus veel verschillende, andere functies krijgen. Juist de levensduur is bepalend voor de duurzaamheid van gebouwen.

De gemeente Leiderdorp vroeg in 2009 marktpartijen in te schrijven met een totaalplan voor ontwerp, bouwprojectmanagement en realisatie. Vier ontwikkelaars maakten uiteindelijk zo’n plan. Een vakjury koos unaniem voor de Dura Vermeer-inzending. De jury prees het ontwerp om de "voortreffelijke wijze waarop industrialisatie, flexibiliteit en duurzaamheid" zijn vormgegeven.

Techniek, architectuur en duurzaamheid zijn vanaf de eerste schets geïntegreerd. Zo zijn de installaties volledig geïntegreerd in de prefab Wing-vloeren. Ter plaatse van de wing is 270 mm hoogte beschikbaar om leidingen evenwijdig aan de overspanningrichting te leggen. Ook ter plaatse van de oplegging is ruimte vrijgehouden, zodat kanalen ook haaks op de richting kunnen worden gelegd.

Stalen kolommen met doorgaande geïntegreerde stalen hoedliggers vormen de hoofddraagstructuur. Dankzij de grote overspanningen van 14,4 meter staan er geen kolommen in de kantoorruimten. Alle benodigde stabiliteit wordt uit de stijgpunten gehaald. Zo wordt de levensduur van het gebouw van bijna 7000 vierkante meter aanzienlijk verlengd. Andere functies kunnen later eenvoudig worden ingepast.

"De duurzaamste constructie is een zo minimaal mogelijke", zegt ir. Pim Peters van IMd. "Minder materiaal betekent minder energieverbruik, minder transportkosten en daarmee veel minder milieubelasting. Maar nog belangrijker is dat je zorgt dat zo’n constructie heel lang gebruikt kan worden, ook voor andere functies. Gelukkig vinden we voor die filosofie steeds meer gehoor."


Bekijk hier het constructieve 3D-model.


Consortium Gemeentehuis Leiderdorp:

Dura Vermeer Vastgoed
VVKH Architecten (architectonisch ontwerp)
Techniplan Adviseurs (installaties)
IMd Raadgevende Ingenieurs (constructie)
LBP Sight (akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid)
BenR Adviseurs voor Duurzaamheid (duurzaam bouwen)

Overige foto’s

Overige berichten