header image

Grootschalig hergebruik constructiestaal stap dichterbij met NTA

Woensdag 7 juni 2023

Op 6 juni is de NTA 8713 ‘Hergebruik van constructiestaal’ gepubliceerd. De richtlijn is een initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwen met Staal. Samen met marktpartijen, waaronder IMd Raadgevende Ingenieurs, hebben zij deze Nederlands Technische Afspraak ontwikkeld. Daarmee is het grootschalig hergebruik van constructiestaal een grote stap dichterbij gekomen.

Pim Peters, voorzitter van de commissie NTA 8713 en directeur bij IMd Raadgevende Ingenieurs, overhandigde tijdens de feestelijke lancering op 6 juni in PLNT in Leiden de eerste publicatie aan Marc Unger, manager Inkoop en Contractmanagement bij het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Donorstaal
Met de richtlijn zijn eenduidige afspraken gemaakt en standaardprocedures vastgesteld over de veilige toepassing van hergebruikt constructiestaal en hoe je de belangrijke informatie over het bestaande staal verzamelt. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het kunnen opschalen van donorstaal en daarmee het sterk verbeteren van milieuprestaties van bouwwerken.

De richtlijn is binnenkort te bestellen via NEN.nl.

Overige berichten