header image

IMd ontwerpt geïntegreerde constructie voor MicroCity Utrecht

Woensdag 2 december 2015

Afgelopen week is de ontwikkelovereenkomst voor Het Platform getekend; een slimme, duurzame MicroCity boven op de nieuwe terminal van de Uithoflijn in Utrecht. Opdrachtgever is ABC Planontwikkeling. Architect is VenhoevenCS architecture+urbanis. Het gebouw (18.500 m2 bvo) wordt ontworpen op basis van de hoogste BREEAM-duurzaamheidprincipes.

Het concept van Het Platform gaat uit van een MicroCity: een gebied met een gemengde samenstelling van wonen, werken en voorzieningen binnen loopafstand. Daarbij wordt gestreefd naar een circulaire economie en een zo duurzaam mogelijk lokaal metabolisme. Het gebouw, gelegen boven op de nieuwe bus-tramterminal, markeert de oostzijde van Utrecht Centraal.

Door het geïntegreerd bouwen van het gebouw en het onderliggende bus-tramstation, dat onder andere de begin- en eindhalte van de toekomstige Uithoflijn zal zijn, wordt de helft minder staal en beton gebruikt. Zo is het duurzamer en makkelijker te bouwen. Bovendien zorgt dat voor minder bouwoverlast. Ook wordt de ruimtelijke kwaliteit op de perrons vergroot, doordat er minder en dunnere kolommen komen.

Het voorlopig ontwerp is begin 2016 klaar. Het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer het bestemmingplan wordt vastgesteld, kunnen de werkzaamheden aan Het Platform en het onderliggende bus-tramstation eind volgend jaar starten. In 2018 moeten het gebouw en het station klaar zijn.

Betrokken partijen:
Ontwikkelaar/financier - ABC Planontwikkeling en Westplan Investors NV
Ontwerp - VenhoevenCS architecture+urbanism
Projectmanagement - ABC Nova
Adviseurs - IMd Raadgevende Ingenieurs
Bouwer tafelconstructie - BAM Bouw en Techniek
Gronduitgifte locatie - Gemeente Utrecht (Stationsgebied Utrecht)
Opdrachtgever bus-tramstation - Provincie Utrecht (Projectorganisatie Uithoflijn)
Bouwer bus-tramstation - Combinatie BAM Uithoflijn

Overige foto’s

Overige berichten