header image

IMd’ers in het onderwijs

Woensdag 7 maart 2012

Goed onderwijs is cruciaal voor het constructeursvak. IMd zet zich daarom actief in om de kwaliteit van het hoger en universitair onderwijs te verbeteren. Zo startte ing. Paul Noomen onlangs opnieuw met de begeleiding van 26 hbo-studenten civiele techniek van de Haagse Hogeschool.

Met een presentatie over de belangrijkste facetten van constructief ontwerpen begon Noomen in februari in het eigen IMd-auditorium met de begeleiding van een groep derdejaars constructie-studenten. Hij doet dit voor het derde jaar op rij. Verdeeld in zes groepen gaan de 26 de komende weken zelf een constructief ontwerp maken.

Noomen zal de studenten iedere vrijdag op de hogeschool begeleiden. Op 20 april presenteren ze de resultaten. "Ik wil proberen de studenten ook een typische IMd-kwaliteit bij te brengen, namelijk op het juiste moment de juiste dingen doen. In de praktijk zie je vaak dat de juiste dingen op het verkeerde moment worden gedaan."

Noomen is niet de enige IMd’er die les geeft. Collega ing. Mischa Andjelic geeft sinds kort les aan de Haagse Hogeschool over het gebruik van rekensoftware en ir. Remko Wiltjer geeft aan dezelfde instelling gastcolleges. Ir. Pim Peters helpt studenten aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft om het constructeursvak onder de knie te krijgen.

Overige foto’s

Overige berichten