header image

Ingenieurs ontwikkelen ontwerptool Duurzame constructies

Donderdag 3 december 2009

Een hulpmiddel ontwikkelen dat in de ontwerpfase de duurzaamheid van constructies berekent. Dat is de inzet van het afstudeeronderzoek van Frank Tool (TU Delft), dat morgen officieel van start gaat. IMd Raadgevende Ingenieurs initieerde de studie en is een van de begeleiders. "Juist in de ontwerpfase moet je snel op hoofdlijnen de milieukosten van verschillende varianten kunnen berekenen", zegt directeur ir. Pim Peters. "Nu kan dat nog niet."

De huidige duurzaamheidslabels zijn pas bruikbaar als het ontwerp al nagenoeg klaar is. Dat is voor een ontwerper te laat. Om goede keuzes te maken, heb je juist in de ontwerpfase informatie nodig. Met het nieuwe hulpmiddel kunnen ingenieurs straks in die cruciale ontwerpfase snel verschillende constructievarianten onderling vergelijken.

De ontwikkeling van de ontwerptool Duurzame constructies past in een bureaubreed programma van IMd om de kennis over duurzame constructies wetenschappelijk te verdiepen. Aanleiding voor deze specifieke studie is de commotie rondom een eerder door het bureau geïnitieerd en begeleid afstudeeronderzoek naar de duurzaamheid van hoogbouwconstructies.

Uit dit onderzoek van ing. Sebastiaanvan Hellenberg Hubar (TU Delft) bleek bij 134 meter hoogte een betonskelet duurzamer dan een staalskelet. Die conclusie werd in twijfel getrokken. Zo zou de functionele eenheid ‘kilogram’ zijn geweest. Dit was echter het casco, variërend in hoogte. Hoewel de kritiek dus niet terecht was, bespeurt Peters wel een duidelijke trend.

"Er is veel desinformatie over duurzaamheid. Dat is op zich wel begrijpelijk. Iedereen probeert er zo gunstig mogelijk uit te komen. Discussie is in deze fase onvermijdelijk. Wat mij betreft is dat een goede zaak. Maar we moeten tegelijkertijd óók onderzoek doen en zo tot standaarden komen. Alleen dan komen we uiteindelijk als branche écht verder met duurzaamheid."

De resultaten van het afstudeeronderzoek worden naar verwachting medio 2010 bekendgemaakt.

Overige berichten