header image

Ingenieurs presenteren vijf criteria voor Duurzaam Construeren

Dinsdag 5 mei 2009

Constructies kunnen een veel grotere bijdrage leveren aan de duurzaamheid van gebouwen dan op dit moment het geval is. Hόé dat precies kan, schrijft IMd Raadgevende Ingenieurs deze week in het gerenommeerde vakblad Cement. Onder de titel ‘Wat iedereen zou moeten weten over Duurzaam Construeren’ presenteren ir. Remko Wiltjer en ir. Pim Peters de vijf belangrijkste criteria. "Ook bij constructeurs moet de knop om."

Ontwerpers en bouwers zijn zich vaak niet bewust van de duurzaamheidsmogelijkheden van de constructie. Alleen puingranulaat en betonkernactivering, nu de twee belangrijkste maatregelen, zijn onvoldoende, schrijven Wiltjer en Peters. "Duurzaam Construeren gaat véél verder. Hergebruik van gebouwen legt bijvoorbeeld veel meer gewicht in de schaal, net als het rigoureus verminderen van materiaalgebruik. Een constructie die 30 procent minder beton nodig heeft, is in principe ook 30 procent duurzamer. Zo’n percentage is eenvoudig haalbaar."

De auteurs presenteren in hun artikel de vijf belangrijkste criteria voor Duurzaam Construeren: verleng de levensduur van gebouwen, beperk het materiaalgebruik, gebruik duurzame materialen, houd rekening met de milieu-impact van (bouw)logistiek en transport en gebruik de constructie voor meer dan alleen ‘dragen’. Van deze criteria geven de twee ook verscheidene voorbeelden. Zo is het de bedoeling dat in Vlissingen een oude sluis zal worden hergebruikt door deze om te bouwen tot een nieuwe, ondergrondse parkeergarage.

Wiltjer en Peters willen met hun artikel vooral een andere manier van denken stimuleren: "Duurzaamheid mag nooit een doel op zich zijn. Onze criteria voor Duurzaam Construeren zijn vooral overwegingen die óók meetellen, naast architectuur, kosten en zwaartekracht. Het is dus en-en. Als branche moeten we goed onderbouwde afwegingen maken en zo de milieulast van gebouwen verkleinen en de economische waarde verhogen – dáár ligt de kracht van een goede constructeur."

De beide constructeurs pleiten vooral voor een totaalaanpak. "Duurzaam Construeren is een geïntegreerd besluitvormingsproces; een serie afwegingen die in het ontwerp- en bouwproces gemaakt moeten worden. Natuurlijk is er op iedere duurzaamheidstheorie wat af te dingen, niemand heeft de wijsheid in pacht. Maar het belangrijkste is dat we met slimme, soms onorthodoxe oplossingen betere, duurzamere gebouwen kunnen ontwerpen. De constructeur kan en moet hierin het voortouw nemen."

Overige berichten