header image

Injecties voorkomen opdrijven kelder centrum Amsterdam

Vrijdag 4 september 2015

Aan het Amsterdamse Rokin is na de sloop van de voormalige Fortisbank de nieuwbouw in volle gang. De zes meter diepe kelder blijft behouden, erbovenop komen twee nieuwe warenhuizen Haussmann en Marks & Spencer. Een niet-alledaagse oplossing zorgt ervoor dat de kelder tijdens de sloop en de nieuwbouw door de waterdruk niet omhoog komt.

Het voormalige bankgebouw telde tot voor kort acht lagen. Hun gewicht zorgde ervoor dat de zes meter diepe kelder met een oppervlak van zo’n 1800 vierkante meter op z’n plaats bleef. Aan het Rokin, vlak naar de gelijknamige halte van de Noord/Zuidlijn, staat het grondwater op een kleine meter onder het maaiveld. Zo’n vijf meter waterdruk wil de kelder dus omhoog duwen. Nu de bovenbouw wordt gesloopt, zal dat zonder tegenmaatregelen ook daadwerkelijk gebeuren.

Tijdelijke ballast aanbrengen, zoals gebruikelijk, is geen optie. Daarvoor zou de hele kelder vol gezet moeten worden, wat de aanpassingen aan diezelfde kelder, nodig voor de nieuwe bovenbouw, praktisch onmogelijk maakt. Ook het aanbrengen van damwanden en bemalen is niet uitvoerbaar. De locatie wordt namelijk omsloten door de Noord/Zuidlijn op slechts een paar meter afstand aan de ene kant, en een smalle maar veelgebruikte steeg naar uitgaansgebied De Nes aan de andere.

In nauwe samenwerking met Geomet Advies en aannemer Van Wijnen is uiteindelijk besloten om de zandlaag onder de keldervloer af te sluiten met behulp van waterglasinjecties. Door de verbinding met de grond eromheen te verbreken, valt de waterdruk weg. Het beetje water dat onder de vloer staat, wordt weggepompt. Voor het aanbrengen van het waterglas worden langs de omtrek van de kelder om de 50 cm gaten geboord om de injecties mogelijk te maken.

De transformatie van het bankgebouw is een project van de IVY Group en is ontworpen door architectenbureau Rijnboutt.

Overige foto’s

Overige berichten