header image

Innovatief windscherm Tata Steel vangt stof af

Maandag 29 april 2024

Een enorm scherm rondom de kolenopslagen op het terrein van Tata Steel IJmuiden vermindert de stofneerslag in de omgeving van de fabriek. Dit is een van de maatregelen die de staalproducent heeft getroffen om het verwaaien van stof zoveel mogelijk te verminderen. Dit scherm dat fungeert als windbreker is maar liefst 18 m hoog en in totaal bijna 1 km lang. IMd Raadgevende Ingenieurs heeft het ontwerp uitgewerkt en geoptimaliseerd tot een ranke staalconstructie met inventieve geperforeerde panelen.

 

Stof afvangen

Voor de productie van staal zijn grondstoffen nodig zoals kolen en erts. Deze grondstoffen worden opgeslagen op het terrein van Tata Steel. Daarbij kan het voorkomen dat stof door wind in de omgeving terechtkomt. De windbreker zorgt ervoor dat de wind veel minder vat krijgt op de grondstoffen en er dus minder stof kan verwaaien. De geprofileerde en geperforeerde vorm van de stalen panelen in het scherm verlaagt namelijk de windsnelheid boven het terrein.

 

Zorgvuldige afwegingen

Een optimale functie – het verlagen van de windsnelheid boven het terrein – was het uitgangspunt bij de uitwerking van het ontwerp. Daarvoor is onder meer uitgebreid onderzoek gedaan naar de grootte en positionering van de perforaties en zijn diverse materialen onderzocht en overwogen. Verder is zorgvuldig gekeken naar de inpassing van het maar liefst 18 m hoge scherm in de omgeving en de mogelijke effecten daarvan op flora en fauna.

 

Stofneerslag verminderen

Tata Steel is bezig met diverse maatregelen om stofneerslag te verminderen. Deze maatregelen worden volgens de opgestelde Roadmap Plus versneld uitgevoerd. Naast de windbreker rondom de kolenopslagen, die momenteel in aanbouw is, zijn onlangs meerdere milieu-installaties in bedrijf genomen bij de hoogovens, staal- en pelletfabriek.

 

Ingenieurskracht

IMd Raadgevende Ingenieurs is bij meerdere projecten van Tata Steel betrokken. De windbreker voor Tata Steel is een mooi voorbeeld van de belangrijke maatschappelijke bijdrage die een gezonde dosis ingenieurskracht kan leveren, in dit geval het afvangen van stof.

 

Visualisatie fragment: IMd Raadgevende Ingenieurs

Overige foto’s

Overige berichten