header image

Justitieel Complex Zaanstad officieel geopend

Woensdag 7 september 2016

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 6 september 2016 in Westzaan de officiële opening verricht van het Justitieel Complex Zaanstad. Het is de grootste en meest moderne gevangenis van Nederland. IMd Raadgevende Ingenieurs is verantwoordelijk voor de hoofddraagconstructie.

In het nieuwe complex kunnen meer dan 1000 justitiabelen worden ondergebracht in een huis van bewaring, gevangenis en psychiatrisch centrum. Het duurzame multifunctionele gebouw is 68.000 m² groot en vervangt verouderde complexen in de regio Amsterdam/Haarlem. Het psychiatrisch centrum is al in gebruik, het huis van bewaring en de gevangenis volgen later dit jaar. 

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Rijksvastgoedbedrijf in 2013 “consortium Pi2” – een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam en Royal Imtech – geselecteerd voor de nieuwbouw van de penitentiaire inrichting Zaanstad op Hoogtij. IMd werkte als hoofdconstructeur in dit consortium samen met EGM Architecten,  Fokkema & Partners, Mecanoo Architecten, Eurest Services en Smits van Burgst Beveiliging.


Overige foto’s

Overige berichten